Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Pediatria i Salut (FPS) de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap), amb el propòsit de promocionar la investigació en el camp de la Pediatria d'Atenció Primària convoca dues beques d'investigació.
Característiques principals
S'atorguen dues beques d'investigació. Els temes de recerca dels projectes que vulguin optar als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i s'aplicaran en el camp de la Nutrició, d'interès directe en Pediatria d'Atenció Primària. L'investigador principal ha de treballar activament en Atenció Primària i ser soci de l'AEPap.
Els projectes que optin als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i aplicaran en l'àmbit de la Pediatria d'Atenció Primària.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aepap.org/agenda/convocatorias-becas-y-premios/becas-aepap-fps-2022-para-la-investigacion-en-pediatria-de-atencion-primaria
https://www.aepap.org/sites/default/files/sites/default/files/styles/event/public/actividad/programa/becas_aepap_2022.pdf
Requisits
Poden optar a aquestes beques metges que treballin com Pediatres en centres sanitaris d'Atenció Primària d'Espanya i residents de pediatria que desenvolupin el seu treball de recerca en Atenció Primària. L'investigador principal ha de ser soci de l'AEPap o en el moment de la sol·licitud pugui demostrar que hagi sol·licitat ser-ho.
Dotació
Dues beques de 4000€ i 2000 € respectivament.
Durada
Dos anys
Documentació
Memòria del projecte d'investigació, on han de figurar:
 • Títol
 • Pseudònim l'investigador principal.
 • Resum en espanyol (màxim 250 paraules)
 • Introducció: on s'explicarà el tema objecte de recerca (màxim 3 pàgines A4)
 • Bibliografia en format Vancouver (màxim 25 referències)
 • Hipòtesis i objectius principal i secundaris (màxim 1 pàgina A4)
 • Metodologia (màxim 4 pàgines A4)
  - Tipus d'estudi
  - Període d'estudi
  - Pacients: mostra, població diana, criteris d'inclusió i exclusió, càlcul de la grandària mostral
  - Variables estudiades: definició i descripció
  - Recollida de dades
  - Materials i/o tècniques utilitzades
  - Anàlisi estadística
 • Autorització del Comité Ètic d'Investigació Clínica
 • Cronograma (calendari del projecte) (màxim 1 pàgina A4)
 • Limitacions de l'estudi (màxim 1 pàgina A4)
 • Aplicabilitat i utilitat dels resultats (màxim 1 pàgina A4)
 • Pla de difusió (màxim 1 pàgina A4)
 • Pressupost sol·licitat (màxim 1 pàgina A4)
 • Arxius

  Arxiu
  aepap_bases2022.pdf