Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar estades curtes dels seus membres per a intercanvi de coneixements i experiències entre grups de treball dins del país o a l'estranger a l'àmbit de la Microbiologia Clínica i de les Malalties Infeccioses.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seimc.org/servicios/becas-y-ayudas/ayudas-seimc
https://seimc.org/contenidos/becasyayudas/SEIMC/SEIMC-Ayudas-bases.pdf
Informació addicional
La convocatòria d'aquests ajuts estarà oberta tot l'any.
Requisits
 • Podran sol·licitar aquests ajuts tots els socis de SEIMC amb un temps mínim de pertinença de dos anys (un any per a residents) en el moment de la sol·licitud i no haver rebut cap ajut o beca SEIMC en l'últim any.
 • Els sol·licitants presentaran una declaració jurada en la qual indicaran si disposen o no d'altres ajuts, públics o privats amb la mateixa finalitat.
 • No es concediran ajuts econòmics per part de SEIMC a sol·licitants amb ajuts públics amb la mateixa finalitat.
 • El beneficiari s'haurà d'incorporar al centre escollit en els tres mesos següents a la resolució de la convocatòria.

  Els ajuts per a estades que s'iniciïn entre l'1 de gener i el 31 de març se sol·licitaran entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de l'any previ. Aquelles que s'iniciïn entre l'1 d'abril i el 30 de juny se sol·licitaran entre el 16 de febrer i el 15 de març. Les que s'iniciïn entre l'1 de juliol i el 30 de setembre se sol·licitaran entre el 16 de maig i el 15 de juny. Les que s'iniciïn entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre se sol·licitaran entre l'1 d'agost i el 15 de setembre.
 • Dotació
  La quantia mensual màxima de les ajudes serà de:
 • Per a Espanya: 1.200 euros
 • Per a altres països europeus: 1.400 euros
 • Per a la resta de països: 1.600 euros
 • Durada
  Estades d'entre 1 i 3 mesos de durada en centres espanyols, diferents al d'origen o estrangers.
  Documentació
 • Imprès oficial de sol·licitud "Ajuts SEIMC" degudament emplenat.
 • Currículum vitae de la persona sol·licitant en format CVN.
 • Motius, justificació i durada de l'estada, inclosos en una breu memòria.
 • Carta d'acceptació del centre receptor. Ha de signar una persona acreditada que estigui disposada a acceptar i dirigir al sol·licitant en el programa proposat i especificar la durada de l'estada.
 • Aval del seu centre habitual de treball; pot ser de la Comissió de Docència, Degà, Cap del departament, servei o secció o una altra persona amb autoritat que certifiqui per escrit l'interès i durada de l'estada.
 • Declaració jurada sobre un altre tipus de finançament.
 • Relació de despeses previstes com a conseqüència de l'estada.
 • Arxius

  Arxiu
  SEIMC-Ayudas-anexoI.docx
  SEIMC-Ayudas-bases.pdf