Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2022, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionlilly.com/premiosinvestigacionbiomedica2022
https://assets.ctfassets.net/0h7as56twwys/28BjobDS0NFZ5JYBSJhYdX/9699bf3f5858daaf3fd6fa7a84be8e4b/2022_BASES_Premios_FL_Investigacion.pdf
BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-B-2021-49075.pdf
Requisits
Podran ser candidats als Premis els investigadors de caràcter preclínic (investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica), i clínic (recerca sobre humans), que desenvolupin la seva activitat en centres sanitaris i / o centres de recerca, públics o privats, a Espanya.
Dotació
Investigació Biomèdica Preclínica: 40.000 €.
Investigació Biomèdica Clínica: 40.000€
Documentació
Totes les candidatures es presentaran per correu electrònic i inclouran els següents documents, identificats com es descriu a continuació:
 • 01_FL-Carta-2022_APELLIDOS Carta de proposta adreçada al director de la Fundació Lilly, signada pel proponent.
 • 02_FL-CV-2022_APELLIDOS Formulari amb una breu exposició de motius, que avalen la presentació del candidat
 • Arxius

  Arxiu
  01_FL-Carta-2022_APELLIDOS.docx
  PREGUNTAS_FRECUENTES_PREMIOS_FL_2022_Def.pdf
  2022_BASES_Premios_FL_Investigacion.pdf
  Formulario_Premios_FL_Investigacion_Biomedica_2022_Def.pdf