Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocatòria competitiva de beques per a rotació de Metges Interns Residents (M.I.R.) de Nefrologia en centres estrangers amb l'objectiu d'augmentar l'intercanvi de coneixements i habilitats que repercuteixin de manera directa en la qualitat de la Pràctica Clínica i / o de la generació de nous coneixements a l'àrea de Nefrologia.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.senefro.org/modules.php?name=becas&d_op=optar&idsection=&idwebstructure=&idbeca=1171
https://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2022.basesbecaresidentes.pdf
Impresos (URL)
https://www.senefro.org/modules.php?name=login
Requisits
 • Ser M.I.R. de Nefrologia (residents NO nefrologia, exclosos) en un centre espanyol i trobar-se en tercer o quart any de residència en el moment de la sol·licitud. Queden excloses les sol·licituds d'estades que es desenvolupin fora del període de residència.
 • El sol·licitant ha de ser membre de la S.E.N. aprovat formalment en Assemblea durant el Congrés Nacional de la Societat, tal com es recull en els estatuts de la S.E.N.
 • L'estada sol·licitada serà d'entre 1 i 3 mesos.
 • L'estada s'ha d'iniciar l'any 2023.
 • Dotació
  1.000€ mensuals (Pressupost: 40.000€)
  Durada
  L'estada sol·licitada serà d'entre 1, 2 o 3 mesos
  Documentació
 • Autorització de la Comissió de Docència del centre on està realitzant la formació MIR en Nefrologia on consti data d'inici i final del període formatiu com MIR i data d'inici i fi del rotatori al centre estranger.
 • Carta de recomanació del cap de servei de Nefrologia del sol·licitant.
 • Carta d'acceptació del cap de servei o cap del centre receptor.
 • Document de dades personals.
 • Memòria resum on el sol·licitant expliciti els objectius específics de l'estada, per què s'ha triat el Centre receptor, les activitats a desenvolupar i quin impacte s'espera que l'estada tingui en el seu desenvolupament professional en Nefrologia.
 • Currículum Vitae del sol·licitant on consti formació acadèmica, publicacions, presentacions a congressos, participació en projectes d'investigació i altres mèrits que es vulguin destacar. El CV ha d'estar en format FECYT.
 • Compromís de presentar un informe final a la seva tornada redactat pel beneficiari de l'ajut detallant objectius específics assolits, activitats desenvolupades i aspectes d'interès per a possible aplicació en els Serveis de Nefrologia espanyols.
 • Compromís de presentar un justificant / certificat del Cap de Servei de l'Hospital de destinació indicant que el resident ha aprofitat la rotació.
 • Compromís d'agraïment a la Societat Espanyola de Nefrologia en cas de qualsevol publicació derivada de l'Ajut.
 • Arxius

  Arxiu
  2022.basesbecaresidentes_SENEFRO.pdf
  DatosPersonalesbecaresidentes_SENEFRO.docx
  Memoria_ayudas_residentes_SENEFRO.docx