Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu de la convocatòria d'ajuts a projectes de col·laboració publico-privada és el suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.
Característiques principals
Procediment de gestió de sol·licituds:
El sol·licitant (empresa) haurà d'accedir a l'aplicatiu telemàtic i donar d'alta el projecte indicant les entitats que hi participen. El sol·licitant es donarà d'alta automàticament com a participant.
Posteriorment, cada participant accedirà a l'aplicatiu i serà el responsable d'omplir les seves dades.
UN PARTICIPANT NO PODRÀ ACCEDIR A LA SOL·LICITUD FINS QUE EL COORDINADOR NO L'HAGI DONAT D'ALTA COM A PARTICIPANT.
El sol·licitant serà el responsable d'annexar la memòria tècnica i l'acord de col·laboració en la sol·licitud d'ajut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2021
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2021-12/BOE%20bases%20y%20convocatoria%20CPP%202021.pdf
Impresos (URL)
https://sede.micinn.gob.es/retoscolaboracion/
Requisits
Obligatòriament el coordinador/sol·licitant haurà de ser una empresa. Hi ha d'haver un mínim de dos participants: una empresa i un organisme d'investigació públic o privat.
Dotació
Pressupost mínim 400.000€
Durada
3 anys. La data d'inici haurà ser posterior a la data de finalització de presentació de sol·licituds i estar compresa al llarg de l'any 2022.

Arxius

Arxiu
Modelo_plan_negocio_CPP21.docx
Colaboración Público Privada 2021V2.pdf
Manual_usuario_solicitud_CPP21_V0.pdf
Preguntas_frecuentes_CPP21.pdf
BOE-A-2021-21967.pdf