Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocar 8 beques per a realitzar estades, d'entre 6 i 12 mesos, per a ampliar la formació acadèmica, clínica, metodològica o col·laborar en projectes d'investigació en centres estrangers de prestigi en Psiquiatria o Neurociències del nen i l'adolescent o en Neuropediatria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacionaliciakoplowitz.org/lineas-accion/convocatorias/
Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Psiquiatres (MIR) o Psicòlegs Clínics (PIR) amb formació acreditada en l'àrea de la infància i adolescència. Per a l'àrea de Neurociències del nen i l'adolescent, haurien de ser investigadors post-doctorals.
 • Domini de l'idioma anglès parlat i escrit, preferiblement en ambient clínic, degudament acreditat mitjançant certificat d'IELTS> 7.5, TOEFL> 100 o Cambridge Advance (examen realitzat en els últims dos anys).
 • Es considerarà com mèrit ser personal al servei de les administracions públiques i acreditar aquesta condició.
 • Es requereix l'original de la carta d'acceptació signada del centre receptor per al projecte presentat.
 • Dotació
  La dotació de les beques serà de 3.000-4.000€ mensuals depenent del pais de destinació.
  Durada
  El començament del gaudi de les beques haurà de realitzar-se durant l'any 2022.
  Documentació
  Sol·licitud:
 • Dades personals, professionals i acadèmiques del sol·licitant.
 • Dades del viatge.
 • Objectiu de l'estada. Descripció de l'activitat que es va a desenvolupar i motius pels quals se sol·licita la beca, en un màxim de 3 pàgines.
 • Breu resum de les activitats assistencials i investigadores desenvolupades prèviament en l'àrea de la Psiquiatria, la Psicologia Clínica, les Neurociències del nen i l'adolescent o la Neuropediatria.
 • Presentacions a congressos, només dels últims 3 anys.
 • Direcció o participació en projectes d'investigació, només dels últims 5 anys.
 • Publicacions indexades amb Factor d'Impacte segons el JCR, només dels últims 5 anys.
 • Durada i pressupost detallat de l'estada (bitllets d'avió, allotjament, dietes, assegurança mèdica, etc.).
  Documentació:
 • Fotocòpia del DNI.
 • Carta original d'acceptació del centre receptor.
 • Fotocòpia del títol de llicenciat o doctor.
 • Fotocòpia del títol d'especialista en Psiquiatria, Psicologia Clínica, Pediatria o Neurologia. Certificat d'especialista en Neuropediatria per la SENEP.
 • Documentació que acrediti la formació en Psiquiatria, Psicologia, Neurociències del nen i l'adolescent o en Neuropediatria.
 • Certificat recent que acrediti el domini de l'idioma anglès: IELTS> 7.5, TOEFL> 100 o Cambridge Advance (examen realitzat en els últims dos anys).
 • Documentació acreditativa de mèrits docents.
 • Documentació acreditativa de mèrits de recerca.
 • Arxius

  Arxiu
  Impreso-solicitud-Ayudas-Estancias-Cortas_2022-1_F.Alicia Koplowitz.doc
  Bases_Ayudas-Estancias-Cortas_2022-Revisada-1_F.Alicia Koplowitz.pdf