Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocar dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.catcardio.cat/formacio/beques-i-premis
https://www.catcardio.cat/uploads/beques_destacades/3cfee62f03b0876cea6a90122a6d5e7e.pdf
Requisits
L’investigador principal i el 50 % de l’equip investigador, haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la SCC amb un mínim de 12 mesos d’antiguitat.
El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.
Dotació
10.000€
Documentació
La memòria del projecte haurà d'incloure:
a) Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l'investigador principal i de la resta d'investigadors.
b) Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.
c) Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l'estudi.
d) Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris, pressupost i la disponibilitat.
e) Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema.

Arxius

Arxiu
Beca per a Projectes de Recerca 2022 de la Societat Catalana de Cardiologia.pdf