Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca per al finançament d'un projecte de recerca sobre algun tema de l'àmbit del diagnòstic per imatge, realitzat majoritàriament per especialistes en radiodiagnòstic que desenvolupin la seva activitat a Espanya i siguin membres de la SERAM.
Característiques principals
La Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM) amb la col·laboració de la indústria, anuncia la convocatòria d'ajudes, distribuïdes en dos apartats:
 • Projecte de recerca
 • Formació en centres estranger
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
 • Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. / Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es / Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es / Ext.:1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seram.es/becas/becas-seram-industria-2021/
  https://seram.es/wp-content/uploads/2022/01/BASES-CONVOC.-BECAS-SERAM-INDUSTRIA-2021.pdf
  Requisits
  1- Beques SERAM d'investigació:
  - L'investigador principal ha de ser Radiòleg, membre de la SERAM amb més d'1 any d'antiguitat, al corrent de les seves obligacions com a soci.
  - Dels autors, almenys la meitat més un han de ser radiòlegs, membres de la SERAM al corrent de les seves obligacions com a socis.
  - Es podrà optar als ajuts amb projectes originals i inèdits sobre temes de qualsevol camp dins de la especialitat de Radiologia.
  - Els projectes hauran de comptar amb l'autorització firmada del responsable del centre de treball on es realitzi el projecte.

  2- Beques de formació en centres extrangers:
  - Radiòlegs especialistes socis de la SERAM, que desenvolupin el seu treball al nostre país, que desitgin complementar la seva formació en àrees específiques el nivell de desenvolupament de les quals en el seu àmbit local no permeti una adequada formació en elles.
  - La durada de les estades estarà compresa entre un mínim d'un mes i un màxim de dos mesos de l'any 2022.
  Dotació
  12.000 € i 3.000 € per l'estada
  Durada
  2 anys

  Arxius

  Arxiu
  Formulario-Becas_seram_ind2021_form2-Formacion-Ampliacion-estudios.doc
  Formulario-Becas_seram_ind2021_form1-Investigacion.doc
  BASES-CONVOC.-BECAS-SERAM-INDUSTRIA-2021.pdf