Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Una beca que té com a objectiu fomentar activitats de formació i/o recerca en centres estrangers de reconegut prestigi.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://aedv.es/becas/
  https://aedv.es/wp-content/uploads/2022/01/4.Bases-ExcelenciaAEDV-FPS-2022.pdf
  Requisits
  Pot sol·licitar la beca qualsevol dermatòleg i metge en vies d'especialització en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venereologia en una unitat docent acreditada a aquest efecte al nostre país.

  Serà requisit imprescindible que el sol·licitant de la beca sigui membre de l'AEDV.

  Dotació
  2.000 € mensuals.
  Durada
  Entre 6 i 8 mesos (sempre una vegada finalitzat el període de residència).
  Documentació
  Les sol·licituds hauran de ser presentades a través de la pàgina web de l'AEDV, després del registre en l'àrea privada.
  Àrea privada: https://miportal.aedv.es/login

  Documentació a presentar:
 • El Curriculum vitae segons els criteris que es detallen en l'ANNEX 1.
 • El projecte de recerca segons els criteris que es detallen en l'ANNEX 2.
 • Carta de acceptació del centre.
 • Incompatibilitats
  És incompatible la realització de treball assistencial remunerat amb aquesta beca.

  Arxius

  Arxiu
  4.Bases-ExcelenciaAEDV-FPS-2022.pdf