Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es concedirà una beca dirigida a millorar els coneixements dels acadèmics en mètode científic, així com fomentar les activitats de la unitat de recerca.
Característiques principals
La beca s'ofereix en dues modalitats (serà triada pel sol·licitant una vegada anunciat el guanyador):

 • Beca de col·laboració amb la Unitat de Recerca AEDV modalitat mixta: consistirà en un mes presencial en la Unitat de Recerca (Seu de l'AEDV, Madrid) i cinc mesos de treball a distància.
 • Beca de col·laboració amb la Unitat de Recerca AEDV presencial: consistirà en la col·laboració presencial de tres mesos en la Unitat de Recerca, en la seu de l'AEDV (Madrid).
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: [email protected] - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: [email protected] - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://aedv.es/becas/
  https://aedv.es/wp-content/uploads/2022/01/2.Bases-Beca-Juan-de-Azua-Unidad-Investigacion-FPS-2022.pdf
  Requisits
  Poden sol·licitar la beca qualsevol dermatòleg i metge en vies d'especialització en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venereologia en una unitat docent acreditada a aquest efecte al nostre país.

  Serà requisit imprescindible que el sol·licitant de la beca sigui membre de l'AEDV.
  Dotació
  6.000 €
  Durada
  3 o 6 mesos
  Documentació
  Les sol·licituds hauran de ser presentades a través de la pàgina web de l'AEDV, després del registre en l'àrea privada.

  Àrea privada: https://miportal.aedv.es/login

  Arxius

  Arxiu
  2.Bases-Beca-Juan-de-Azua-Unidad-Investigacion-FPS-2022.pdf