Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca per a estada a l'estranger d'1 any per a desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit dels Tumors Digestius.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.ttdgroup.org/contenidos/formacion/becas/solicitudBeca.aspx
  https://www.ttdgroup.org/docs/formacion/basesBecas/4%C2%AA%20convocatoria%20Becas%20estancias%20extranjero%202022%20BASES%20DURACION%201%20A%C3%91O.pdf
  Requisits
 • Ser Metges Especialistes en Oncologia Mèdica fins a 15 anys des del terme de la residència o Residents d'Oncologia Mèdica d'últim any.
 • Ser soci del Grup TTD o estar en procés de sol·licitud d'alta.
 • Tenir un alt nivell d'anglès parlat i escrit.
 • Tenir residència permanent a Espanya.
 • Complir els requisits del país en el qual es vulgui desenvolupar l'estada.
 • Dotació
  1.000 €/borsa de viatge + 2.900 €/mes.
  Durada
  1 any
  Documentació
 • Formulari de sol·licitud: Dades del sol·licitant amb nom i cognoms, DNI, centre de treball, dades de contacte.
 • CV del sol·licitant seguint l'estructura de CVN abreujat en anglès. (https://cvn.fecyt.es/editor/#*HOME)
 • Memòria del projecte a realitzar sobre tumors digestius durant el gaudi de la beca, en anglès, segons els criteris.
 • Carta de motivació, en anglès, on es respongui les preguntes indicada en les bases.
 • Una o més cartes de recomanació, en anglès. Almenys una d'elles ha d'anar signada pel responsable del servei al qual pertany el sol·licitant.
 • Carta d'acceptació del centre receptor, en anglès.

  Enviar preferentment tota la documentació de la sol·licitud de la beca en línia a través de la web del TTD. https://www.ttdgroup.org/
 • Arxius

  Arxiu
  Formulari sol·licitud per estades.docx
  Model informe de resultats per estades d'1 any.docx
  4a convocatòria Beques estades estranger 2022 TTD.pdf
  Model memòria per estades d'1 any.docx