Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premi de reconeixement de la tasca científica en l'àrea de les ciències biomèdiques, per un doctor que estigui desenvolupant la seva investigació i que hagi realitzat aportacions rellevants d'investigació biomèdica en els cinc anys anteriors.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: [email protected] - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: [email protected] - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://fundacionfranciscocobos.org/convocatorias-y-actividades-programadas/
  https://fundacionfranciscocobos.org/becas/wp-content/uploads/2022/02/Bases-Premio-FFC-2022.pdf
  Impresos (URL)
  https://fundacionfranciscocobos.org/premio-francisco-cobos/
  Requisits
  Doctor de nacionalitat espanyola que hagi realitzat aportacions en recerca biomèdica en els cinc anys anteriors que desenvolupin la seva investigació en una institució, universitat o centre de recerca públic o privat espanyol.
  Dotació
  50.000 € i un diploma
  Documentació
  S'ha d'enviar per mail a [email protected] la següent documentació:
 • Memòria d'activitats de recerca realitzades, fent esment exprés a la seva rellevància científica.
 • Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica.
 • Acreditació fefaent de la vinculació amb una institució, universitat, hospital o centre de recerca públic o privat radicat a Espanya.

  S'ha d'omplir el formulari a través de la pàgina web.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-Premio-FFC-2022.pdf