Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es convoquen dues beques per a donar suport a la continuïtat en la carrera científica d'investigadors postdoctorals destacats en el camp de la biomedicina
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://fundacionfranciscocobos.org/convocatorias-y-actividades-programadas/
  https://fundacionfranciscocobos.org/becas/wp-content/uploads/2022/02/Bases-Becas-FFC-2022.pdf
  Impresos (URL)
  https://fundacionfranciscocobos.org/becas/
  Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver obtingut el doctorat després del 30 d'octubre de 2012 amb una trajectòria destacada i que siguin beneficiaris de l'últim any d'un ajut de recerca institucional d'excel·lència.
 • Dotació
  27.000 € per beca
  Documentació
  Enviar per mail a info@fundacionfranciscocobos.org la següent documentació:
 • Memòria d'activitats a realitzar, fent esment exprés a la rellevància de la recerca que es realitzi.
 • Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica, on s'esmenti la data d'obtenció del grau de doctor.
 • Còpia de la resolució de concessió de l'ajuda institucional d'excel·lència.
 • Acreditació fefaent de la vinculació amb una institució, universitat, hospital o centre de recerca públic o privat radicat a Espanya.
 • Acceptació de les condicions del Representant Legal de l'Entitat en la qual es desenvoluparà el treball de recerca.

  Omplir el formulari que es facilita a través de la pàgina web, adjuntant una declaració responsable on manifesti que es compleix amb el requisit de trobar-se en l'últim any de gaudi d'una ajuda institucional d'excel·lència.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-Becas-FFC-2022.pdf