Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
XXIII edició de les Beques Manuel de Oya per a fomentar la recerca entorn del consum moderat de cervesa i la seva relació amb els diferents aspectes de la salut humana que no hagin estat realitzats ni difosos amb anterioritat a Espanya.
Es valoraran positivament els projectes centrats en salut cardiovascular, benestar subjectiu, nutrició i dieta mediterrània.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://ficye.es/becas-manuel-de-oya/convocatoria-actual/
  https://ficye.es/wp-content/uploads/2022/04/FOLLETO_CICS_becas_2022.pdf
  Impresos (URL)
  https://ficye.es/wp-content/uploads/2022/04/FORMULARIO_CICS_2022-4.pdf
  Requisits
 • Podran sol·licitar les beques els estudiants d'últim curs de grau de qualsevol carrera universitària de ciències o d'un curs de postgrau, sempre que es tracti de centres d'ensenyament superior d'universitats espanyoles.
 • Així mateix, s'admetran les sol·licituds de llicenciats i titulats superiors de qualsevol carrera de ciències.
 • En tot cas els sol·licitants hauran de ser menors de 30 anys en el moment en el qual sol·liciten la beca. La data de naixement dels sol·licitants haurà de ser posterior a l'1 de gener de 1992. Els sol·licitants hauran de comptar amb un director de projecte que pertanyi a una universitat o centre de recerca espanyol.
 • Dotació
  La dotació de les beques ascendeix a 18.000€ cadascuna. Del total d'aquesta ajuda, 15.000€ seran per a l'adjudicatari i els 3.000€ restants es destinaran al departament de la universitat o centre de recerca al qual s'aculli el becari, en concepte de subvenció per a la compra de material per a la recerca.
  Durada
 • El termini de finalització dels treballs d'investigació serà d'un any des del seu començament i tindran 6 mesos més per al seu lliurament per escrit.
 • Un cop transcorregut aquest termini, els becaris hauran de presentar el contingut final del seu treball, amb l'aprovació del director del projecte per escrit al Centre d'Informació Cervesa i Salut.
 • Documentació
 • Imprès de sol·licitud en castellà.
 • Fotocòpia de la certificació acadèmica del becari.
 • Curriculum vitae del sol·licitant.
 • Memòria explicativa del projecte de recerca aprovada pel director del treball.
 • Informe del director del treball de recerca que acrediti el seu compromís a dirigir aquest projecte. Aquest informe haurà de portar el vistiplau del director del departament universitari o centre de recerca en el qual es desenvoluparà el treball.
 • Memòria de la trajectòria professional i de recerca del director del treball.
 • Fotocòpia del DNI i una fotografia recent.
 • Arxius

  Arxiu
  FOLLETO_CICS_becas_2022.pdf
  FORMULARIO_CICS_2022-4.pdf