Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca per a l'elaboració d'un treball d'investigació per part de metges residents de l'últim any o que hagin completat el període de residència en els darrers tres anys.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.mutualmedica.com/es/becas-a-la-investigacion#orden_1
  https://www.mutualmedica.com/documents/20143/872813/MM_Bases_Beca2022_ESP.pdf/32ee147d-1d1b-3218-2225-5e7f62cf88d1?t=1652870124498
  Impresos (URL)
  https://www.mutualmedica.com/es/formulario-beca
  Requisits
 • El candidat haurà de ser mèdic i estar col·legiat en algun dels Col·legis Oficials de Metges a Espanya.
 • En el moment de sol·licitar la beca, el candidat haurà d'estar en el darrer any de residència o haver-la acabat en els darrers tres anys, del 2019 al 2021.
 • El projecte de recerca haurà d'incloure el títol del projecte, el nom del becari, l'objectiu principal i els secundaris, la hipòtesi del treball, el material i la metodologia que pensa utilitzar, així com la rellevància i possibles implicacions clíniques del treball de recerca.
 • El treball s’haurà d’acabar en un termini màxim de dos anys des del lliurament del primer ajut.
 • Els membres del Consell d’Administració de la Mutual Mèdica no podran optar a la beca.
 • Dotació
  25.000 € per al teu projecte de recerca o 5.000 € si resulta premiat amb un dels dos accèssits possibles.
  Durada
  Dos anys.
  Documentació
 • Sol·licitud de participació: s'haurà d'omplir un formulari on line.
 • Còpia del DNI.
 • Certificat del director del Treball, avalant la capacitat del candidat, manifestant el seu compromís de dur a terme un seguiment i verificar que el treball pot realitzar-se en un període de 2 anys.
 • Certificat del Director del Centre o Institució on s'hagi de dur a terme la investigació, fent constar l'acceptació del treball a realitzar, així com les possibilitats tècniques per a la seva realització.
 • Document del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica del centre corresponent acreditatiu d'acceptació, en el cas que el treball inclogui la participació de malalts.
 • Currículum Vitae.
 • Projecte de Recerca.
 • Arxius

  Arxiu
  MM_Bases_Beca2022_ESP.pdf