Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar una rotació en una unitat de cefalees, un resident d'últim any o un neuròleg que hagi acabat la residència en els dos darrers anys.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sen.es/noticias-y-actividades/convocatorias-y-actividades-sen/3112-convocatoria-iv-beca-de-rotacion-externa-en-cefaleas
https://www.sen.es/attachments/article/3112/CONVOCATORIA%20DE%20LA%20IV%20BECA%20DEL%20GRUPO%20DE%20ESTUDIO%20DE%20CEFALEAS%20DE%20LA%20SEN.pdf
Requisits
Requisits dels candidats:
• Ser neuròleg membre de la SEN.
• Estar al dia de les quotes de la SEN.
• Ser membre del GECSEN
• Estar a l'últim any de residència de neurologia (R4) o haver finalitzat la residència de neurologia després del 2019.
• Acreditar el seu interès a l'àrea de cefalees mitjançant la presentació de currículum
• Carta de recomanació del tutor, el cap de servei o el responsable de cefalees de l'hospital on treballa
• Carta d'acceptació per part del servei receptor de la rotació del resident o metge especialista.
Dotació
La dotació de la Beca és de 4.000,00 € bruts; al qual se li aplicarà la retenció d'IRPF d'acord amb la normativa fiscal vigent en el moment dels pagaments.
La dotació serà lliurada al sol·licitant de la beca, i no podrà ser lliurada a fundacions o societats científiques o mercantils.
Durada
La rotació s'ha de fer durant el període comprès entre el gener del 2023 i el desembre del 2023, amb una durada mínima d'1 mes.
Documentació
Documentació a presentar:
 • DNI
 • Currículum Vitae, màxim dos fulls, amb la inclusió de l'interès en cefalees
 • Carta de recomanació del tutor, cap de servei o responsable de l'àrea de cefalees de l'hospital
 • Carta d'acceptació per part del servei receptor de la rotació
 • Acceptació de les bases de la convocatòria de la beca
 • Pla de formació detallat (màxim tres fulls) amb la següent estructura: introducció, justificació de la rotació, objectius i pla cronològic detallat, aplicabilitat.
 • Arxius

  Arxiu
  Aceptacion_bases IV Beca Rotación Cefaleas.pdf
  CONVOCATORIA DE LA IV BECA DEL GRUPO DE ESTUDIO DE CEFALEAS DE LA SEN.pdf