Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia convoca anualment un concurs científic internacional, amb la finalitat de promocionar les activitats d'investigadors, dins del camp de les ciències farmacèutiques.
Característiques principals
1. Premi REIAL ACADÈMIA NACIONAL DE FARMÀCIA, dotat amb 6.000 €. Tema lliure.
2. Premis patrocinats:
 • Premi CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS, dotat amb 3.000 €.Tema: Farmàcia Comunitària, Industrial i Hospitalària.
 • Premi ALCALIBER, dotat amb 3.000 €. Tema: Farmacologia dels opiacis: investigació original o revisió. Botànica.
 • Premi CINFA, dotat amb 3.000 €. Tema: Farmacologia, farmacoterapia i seguiment fàrmac-terapèutic.
 • Premi JUAN ABELLÓ, dotat amb 3.000 €. Tema: Cànnabis i cannabinoides, des de la investigació bàsica al seu desenvolupament i aplicació en farmacologia i terapèutica.
 • Premi ASISA dotat amb 2.500 €. Tema Lliure.
 • Premi OTIMES dotat amb 1.500 €. Tema: Pro cultura del Medicament.
 • Premi RAFFELLA PAGGANI. Dotat amb 2.000€. Tema: Investigació bioquímica.
 • Premi GSK D'INNOVACIÓ FARMACÈUTICA. Dotat amb 2.000 €. Tema lliure (dins del context indicat).
 • Premi MARIA CASCALES ANGOSTO. Dotat amb 3.000€. Tema lliure de Bioquimica Farmacològica.
 • Premi COFARES "Hacia el futuro de la Farmacia". Dotat amb 1.500 €. Tema: Treball/Projecte, d'extensió i format lliure, dirigit a promoure i incentivar el desenvolupament de nous serveis assistencials i tecnològics de la farmàcia comunitària i el seu distribució en règim de cooperativa, així com ressaltar la importància social i sanitària del farmacèutic.
 • Premi NOVO NORDISK. Dotat amb 2.500 €. Tema: "Etiologia i abordatge de l´obesitat".
 • Premi ANTONIO DOADRIO LÓPEZ. No sotmès a les bases del concurs. Abonament dels drets d'expedició del títol de doctor, a un doctorand que treballi a la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense. Els interessats presentaran un exemplar de la tesi i el seu expedient acadèmic dins del termini del concurs.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ranf.com/concurso-cientifico/
  https://ranf.com/wp-content/uploads/concurso_cientifico/bases2022/bcc2022.pdf
  Formulario: https://ranf.com/formulario-premio-ranf/
  Documentació
  Treballs originals i inèdits de recerca en ciències farmacèutiques i afins.
  Revisions, originals i inèdits, sobre la línia de recerca principal de l'autor o d'aquest i els seus col·laboradors, descrivint el origen, evolució temporal, èxits, publicacions, patents i altres activitats (contractes, desenvolupaments industrials, etc. si n'hi hagués) així com l'estat actual i el futur raonable del tema.
  En tots dos casos, estaran encapçalats per un TÍTOL, un LEMA (paraula clau) seguit del nom de l'autor o autors, lloc de treball i direcció, així com una indicació expressa, en el cas de ésser premiats, d'acceptació d'aquestes bases i absència de conflicte d'interessos de cadascun dels autors.
  Els manuscrits en espanyol o anglès s'enviaran a través del formulari web.

  Arxius

  Arxiu
  Concurso Científico Real Academia Nacional de Farmacia 2022.pdf