Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és promoure la investigació orientada a resultats en salut, mitjançant la coordinació del teixit investigador al voltant d'objectius concrets i definits, de utilitat en patologies específiques.
Característiques principals
Els projectes hauran d'emmarcar-se en alguna de les línies de recerca incloses a les àrees temàtiques següents:
1) Oncologia, Medicina de Precisió i Immunoncologia
• Càncer de Pulmó
• Càncer d'Ovari
• Càncer de Mama
• Càncer de Pàncrees
• Càncer Hereditari
• Càncer de Pròstata
• Càncer Gastrointestinal
2) Respiratori i Immunologia
• Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
• Asma
• Lupus
• Malalties Inflamatòries Eosinofíliques
3) Cardiovascular, Renal i Metabolisme
• Malaltia Renal Crònica i Hiperpotassèmia
• Insuficiència Cardíaca
• Diabetis Mellitus tipus 2
• Síndrome Coronària Aguda
4) Vacunes i Immunoteràpies
• COVID-19
• Grip Pediàtrica
• Virus Respiratori Sincitial (VRS)
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionastrazeneca.es/home/ciencia-e-innovacion/premios-jjii-y-trayectoria-cientifica.html
https://www.fundacionastrazeneca.es/content/dam/open-digital/fundacion/es/pdf/Bases-Convocatoria_VI-edicion-premios-FUAZ.pdf
Requisits
 • Podran beneficiar-se dels ajuts inclosos a la present convocatòria aquelles propostes de projectes de recerca en xarxa que incloguin grups de recerca dirigits per investigadors nascuts el 1977 o data posterior.
 • La convocatòria està dirigida a projectes de recerca en xarxa integrats per almenys 3 grups de recerca, liderats per investigadors nascuts el 1977 o data posterior, amb una producció científica que permeti considerar que tenen potencial per esdevenir grups altament competitius, els quals hauran de presentar una única proposta d'actuació diferenciada innovadora.
 • Estar constituïdes per un mínim de tres grups de recerca pertanyents a un mínim de tres comunitats autònomes, liderats per investigadors nascuts el 1977 o data posterior, un dels quals és el coordinador del projecte en xarxa.
 • La persona coordinadora del projecte en xarxa ha de complir haver estat investigador principal almenys d'un projecte de recerca de convocatòries competitives, o haver rebut algun ajut de programes competitius de recursos humans de qualsevol agència finançadora o equivalents.
 • Dotació
  225.000€ per un projecte de cada àrea temàtica
  Durada
  24 mesos
  Documentació
  Les sol·licituds es presentaran en castellà.
  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades dels documents següents:
 • Formulari de sol·licitud de l'ajut, conforme al model proporcionat signat pel coordinador del projecte de recerca en xarxa, així com pel representant legal de l'entitat sol·licitant
 • Memòria del Projecte de recerca, conforme al model proporcionat
 • Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) o Abreujat (CVA), generat mitjançant l'editor en línia https://cvn.fecyt.es/editor/,
 • Arxius

  Arxiu
  Memoria solicitud VI edición premios FUAZ.docx
  Formulario solicitud VI edición premios FUAZ.docx
  Bases Convocatoria_VI edición premios FUAZ.pdf