Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquesta convocatòria esta orientada a fomentar i impulsar la recerca en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals des del vessant científic i d'aplicació pràctica en la prevenció de riscos laborals.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2022/page:objetivos-y-alcance-1658144368
Impresos (URL)
https://surveycomm.survey.fm/xiv-convocatoria-de-becas-d-en-prevencion-de-riesgos-laborales
Requisits
 • Destinataris:Especialistes en Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, Medicina del Treball i Infermeria del Treball i a tots aquells professionals vinculats a la prevenció de riscos laborals.
 • La beca pot sol·licitar-se a títol personal o en el marc d'una institució (Servei de Prevenció, Mutua Col·laboradora amb la Seguretat Social, Unitat docent de Medicina del Treball, Universitat, Unitat de Salut Laboral, Centre d'Atenció Primària, hospital, empresa o altres entitats), i es poden formar equips mixtes compostos per diferents entitats.
 • Els projectes no tindran ànim de lucre, ja sigui de forma directa o indirecta
 • Els projectes han de ser d'àmbit nacional.
 • Durada
  Màxim 12 mesos
  Documentació
  Documentació requerida:
  1. Formulari de sol·licitud: haurà d'enviar-se degudament emplenat.
  2. Presentar per a cadascun dels membres de l'equip:
  - CV actualitzat.
  - Fotocòpia Document Nacional d'Identitat o similar.
  - Fotocòpia del títol universitari de l´especialitat en Medicina del treball, especialitat d´Infermeria del Treball, Diploma d´Infermeria d´Empresa, de Medicina d´Empresa o de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
  • Si el treball es realitzarà en el marc d'una institució/empresa es requereix una carta del seu responsable en la qual ha de constar que s'accepta que el sol·licitant desenvolupi el projecte pel qual sol·licita la present beca.
  • Certificació, si escau, de l'existència d'altres subvencions per al mateix projecte, indicant la quantitat econòmica cedida, la institució que la concedeix, el motiu i la fase del projecte en la qual es troba.

  Presentació de sol·licituds: del 22 d'agost fins al 14 d'octubre de 2022

  Arxius

  Arxiu