Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Reconeixement de treballs inèdits realitzats per llicenciats i doctors en diversos àmbits de la medicina.
Característiques principals
Premis per a l'any 2022:
1. Premi Reial Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya 2022
2. Premis d'investigació de la RANME:
- Premi d'investigació mèdica bàsica
- Premi d'investigació mèdica traslacional
- Premi d'investigació clínica
3. Premi de medicina general i de família de la RANME
4. Premi de docència i educació mèdica de la RANME
5. Premi de la informació, comunicació i difusió de la salut de la RANME
6. Premi Nacional de la RANME de llicenciat a medicina 2022
7. Premis Nacionals de la RANME de doctorat 2022
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.ranm.es/premios.html
https://www.ranm.es/images/pdf/premios/programa_premios_2022.pdf

El termini de presentació de treballs als Premis Real Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya comença l'1 d'octubre.
Requisits
 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de llicenciat o graduat.
 • Tenir el títol de doctor d'una universitat espanyola.
 • No haver estat guardonat per la RANME en el mateix premi objecte del concurs.
 • No ser Acadèmic de Número o Acadèmic corresponent de la RANME.
  Consultar a les bases de la convocatòria els requisits específics de cada modalitat.
 • Documentació
  Instància dirigida a l'Excm. Sr. Acadèmic Secretari General de la RANME d'Espanya, en la qual figuraran:
  a) Dades d'identificació del concursant;
  b) Dades de contacte: telèfon, domicili, correu electrònic, etc.;
  c) Guardó o premi al qual concursa. Cada candidat podrà presentar-se exclusivament a un sol premi;
  d) Data i signatura del candidat, amb l'expressió de que totes les dades i mèrits que aporta són verídics.

  La instància s'acompanyarà de:
  a) Un currículum vitae del candidat aspirant al premi. Ha d'incloure almenys la trajectòria científica, docent i assistencial, llocs de treball, títols acadèmics, publicacions i valoració bibliomètrica dels darrers 5 anys, i projectes i ajuts de recerca subvencionats.
  b) Addicionalment, i específicament per als Premis de Recerca (bàsica, translacional i clínica). A més de l'anterior, els candidats hauran d'aportar un treball original, publicat en revista amb factor d'impacte durant l'any 2021 o 2022, realitzat sol o amb altres autors.
  c) Per a tots els Premis:
  – Un currículum vitae del candidat aspirant premi.
  – Certificació universitària de la titulació o titulacions precises a cada premi.
  – Tota la documentació es presentarà mitjançant procediments o formats digitals.

  Arxius

  Arxiu
  programa_premios_2022_Real Academia Nacional de Medicina de España.pdf