Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com a fi promoure i ajudar al desenvolupament de la investigació biomèdica.
Es pretén impulsar l'avenç del coneixement biomèdic mitjançant investigacions innovadores que puguin contribuir a la lluita contra problemes de salut de la màxima rellevància i que tinguin alt impacte social.
Característiques principals
Temàtica: Envelliment saludable. La investigació tindrà per objecte determinar:
a) els factors biològics, clínic-epidemiològics i clínic-assistencials associats al deteriorament de la capacitat intrínseca i la fragilitat
b) la prevenció i el tractament del declinar de la capacitat intrínseca i la fragilitat.
La investigació proposada podrà abordar els dos continguts descrits a les lletres a) i b) precedents o només un dels continguts esmentats.
El caràcter innovador i translacional del projecte, així com el detall de l'aplicació a la que es destinarà la quantitat sol·licitada seran elements particularment significatius en el procés d'avaluació.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacionsoriamelguizo.org/2022/09/06/convocatoria-de-ayudas-a-la-investigacion-fundacion-francisco-soria-melguizo-edicion-2022/
https://fundacionsoriamelguizo.org/wp-content/uploads/2022/09/CONVOCATORIA-DE-AYUDAS-A-LA-INVESTIGACIO%CC%81N-FSM22.pdf
Formulari: https://fundacionsoriamelguizo.org/wp-content/uploads/2022/09/Formulario-de-Solicitud-FSM22.pdf
Dotació
325.000€
Durada
24 mesos
Documentació
Mitjançant l'emplenament de l'imprès de sol·licitud.

Arxius

Arxiu
Formulario-de-Solicitud-Fund Soria Melguizo_2022.pdf
CONVOCATORIA-DE-AYUDAS-A-LA-INVESTIGACIÓN-Fund Soria Melguizo_2022.pdf