Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Tenen com a finalitat la creació de xarxes de recerca per a promoure la complementarietat de capacitats i optimitzar els recursos de recerca existents.
Característiques principals
Xarxes temàtiques: constituïdes per investigadors/es enquadrats/des en la mateixa o similar àrea temàtica de coneixement, el/la coordinador/a haurà d'haver dirigit algun projecte d'R+D finançat a les convocatòries del Pla Estatal d'R+D+I 2017-2020, que es detallen a l'article 7.2.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Requisits
a) Els requisits del coordinador o coordinadora de la xarxa són els següents:
- Estar en possessió del grau de doctor/a.
- Haver estat investigador/a principal d'algun projecte de recerca aprovat, ben finalitzat o en vigor, d'alguna de les convocatòries que figuren a la taula de la pàgina 11 de la convocatòria.
b) Els requisits de les persones que componen l'equip de la xarxa, que actuaran en representació de cadascun dels grups participants descrits a la memòria cientificotècnica, són els següents:
- Estar en possessió del grau de doctor/a.
- L'equip estarà format per un mínim de 6 i un màxim de 15 representants de grups participants, inclòs el grup representat pel/per la coordinador/a de la xarxa.
Durada
2 anys
Documentació
1. Formulari electrònic de sol·licitud (més detalls a la pàgina 20 de la convocatòria)
2. El/la coordinador/a haurà d'adjuntar al formulari electrònic de sol·licitud la següent documentació obligatòria:
- Memòria tècnica de la xarxa, que haurà dincloure el contingut descrit a lannex III (es presentarà en anglès o en espanyol).
- Curriculum vitae abreujat (CVA) del coordinador o coordinadora de la xarxa (es presentarà en anglès o en espanyol).
AVÍS IMPORTANT
Inici presentació de sol·licituds a partir del 22 de setembre de 2022.

Arxius

Arxiu
BOE-B-2022-27679.pdf
Convocatoria REDES 2022_.pdf