Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L’objectiu de la Beca Mike Lane és promoure la investigació en la recuperació de lesions vertebrals i medul·lars i tindran especial consideració aquells projectes que estiguin relacionats o tinguin aplicació a la pràctica castellera.
Característiques principals
Centrats en la investigació en les àrees següents:
a) Lesions vertebrals i medul·lars.
b) Prevenció activa de lesions vertebrals i medul·lars agudes.
c) Prevenció passiva de lesions vertebrals i medul·lars agudes.
d) Tractament i rehabilitació de lesions vertebrals i medul·lars.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://cvg.cat/blog/noticia/segona-edicio-de-la-beca-mike-lane/480
https://cvg.cat/assets/documents/bases_premi_mike_lane_2ona_edicio.pdf
Requisits
Podran sol·licitar la Beca Mike Lane les persones investigadores en centres que fan recerca, com universitats, hospitals, fundacions i d'altres entitats públiques o privades sense afany de lucre, que exerceixin principalment la seva activitat a Catalunya.
Dotació
16.695,75 €
Documentació
Cal aportar una carta de presentació, que incorpora la respectiva documentació annexa, i la documentació següent:
a) Projecte complert, descrit i explicatiu:
- Abstract (300 paraules).
- Justificació del projecte.
- Desenvolupament dels objectius/Metodologia.
- Calendari/Pla de treball.
- Resultats esperats/Resolució de problemes.
- Pla de difusió dins i fora de la comunitat científica.
- Instal·lacions on es durà a terme el projecte.
- Historial de grup/CV de la persona que lidera el grup d’investigació.
b) Pressupost, per partides, per portar a terme l'activitat objecte de la Beca Mike Lane, complert i detallat.
c) Si s’escau, autorització de l'òrgan competent per a l'ús de les instal·lacions i equipaments on es realitzarà el projecte.
d) Copia del DNI, NIE o Passaport de la persona que signi la sol·licitud.
e) NIF de l’Entitat, Fundació o Institució.
f) El projectes podran ser presentats en llengua catalana, castellana o anglesa.

Arxius

Arxiu
bases_premi_mike_lane_2ona_edicio_CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA.pdf