Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat de la present convocatòria és la concessió dajuts financers a especialistes metges per desenvolupar un projecte de recerca en càncer a Espanya, amb l'objectiu de promoure la vocació investigadora entre els professionals clínics i contribuir així al foment de la investigació a l'entorn clínic.
L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-junior-territorio-aecc-2023
https://www.contraelcancer.es/sites/default/files/ayudas/2022-09/05_CLINICO%20JUNIOR%20EN%20EL%20TERRITORIO%20AECC%202023.pdf
Preguntes freqüents: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/preguntas-frecuentes
Per fer la sol·licitud: https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp
Requisits
Requisits candidat:
 • Estar en possessió del títol oficial d'especialista a l'àrea de la medicina a l'inici de l'ajut (data màxima d'inici 1 de desembre de 2023).
 • No es pot haver superat 4 anys des de l'obtenció del títol d'especialitat en el moment del tancament de la convocatòria (12 de gener de 2023).
 • Hi ha la possibilitat de prestar col·laboracions complementàries en tasques docents amb un màxim de 100 hores anuals. Així mateix, és possible fer serveis corresponents a guàrdies de 24 hores o fraccions, sempre que no superin les 96 hores mensuals, incloent-hi l'activitat assistencial de màxim un dia a la setmana i que no computi dins l'agenda assistencial del centre hospitalari.
  Requisits del director del projecte:
 • Estar en possessió del títol de doctor.
 • Tenir una situació laboral estable preferentment al centre de hospitalari on es faci l'activitat assistencial.
 • Experiència prèvia dirigint projectes i capacitat de lideratge demostrable.
  Si el Director de Projecte (Project Director) no és cap de servei (Chief of Service) caldrà comptar amb l'aval del cap de servei per a la inscripció de sol·licitud. No hi ha límit al nombre d'avals que un cap de servei pot atorgar.
 • Dotació
  105.000 euros bruts a raó de 35.000 euros bruts any (per a la cobertura de despeses salarials, entre les quals es troba la indemnització per fi de contracte, i de cotització a la Seguretat Social derivades de la contractació de l'investigador).
  L'ajut es podrà prorrogar per decisió exclusiva de la Fundació Científica AECC, amb autorització del centre hospitalari, per un període de 1 any addicional amb una dotació econòmica de 35.000 euros bruts per a aquest període addicional.
  Durada
  Durada inicial de 36 mesos a partir de la data d'incorporació de l'Investigador al grup receptor, amb possibilitat de pròrroga per un màxim de 12 mesos més.
  Documentació
  La documentació cientificotècnica (CVs i memòria científica) i la documentació administrativa (títols i carta d'admissió) podrà ser presentada en castellà o anglès, format PDF. Cada sol·licitud haurà d'incloure els documents següents utilitzant les plantilles:
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) de l'candidat de la FECYT / MINECO (màxim 4 pàgines)
 • Original escanejat del Títol de llicenciatura / grau expedit per una universitat espanyola o estrangera (Bachelor 's Degree).
 • Original escanejat del DNI per les dues cares.
 • Curriculum Vitae abreujat (CVA) del Director de Projecte de la FECYT / MINECO (màxim 4 pàgines).
 • Memòria científica segons plantilla
 • Carta acreditativa d'admissió en el centre de recerca (Text lliure, format PDF). Ha d'estar signada pel director de centre o el seu representant legal i pel Director de Projecte.
 • Original escanejat del títol oficial d'especialitat, o bé el justificant d'abonament dels seus drets o acreditació de trobar-se en període de residència (Specialist Degree/Residence Accreditation).
 • Carta de suport signada pel cap de servei, el representant legal del centre hospitalari on es realitzi l'activitat assistencial mostrant la seva conformitat amb les bases de la convocatòria i comprometent-se a permetre que el candidat realitzi el projecte de recerca presentat i l'activitat assistencial màxima permesa a la present convocatòria (Letter of Support).
  OPCIONAL: títol oficial de Doctorat o bé el justificant d'abonament dels seus drets (PhD title).
 • Incompatibilitats
  Per compatibilitats i incompatibilitats tant del candidat com del director del projecte, si us plau, consulteu les bases.

  Arxius

  Arxiu
  05_CLINICO JUNIOR EN EL TERRITORIO AECC 2023.pdf
  Compatibilidades_Ayudas_AECC.pdf
  Política_Integridad_-_FC_AECC.pdf
  Plantilla_Memoria_Cientifica_Clínico_Junior_Territorio.docx