Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat d'aquests ajuts és promoure la formació d'investigadors a través de la realització d'una tesi doctoral en càncer amb suport d'un grup receptor amb acreditada trajectòria científica. El projecte de recerca s'ha de fer en un centre de recerca (centre receptor) a la zona d'influència de la Seu Provincial de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (d'ara endavant la “SP de l'Associació”) que el convoca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/talento/ayudas-predoctorales-aecc-2023
https://www.contraelcancer.es/sites/default/files/ayudas/2022-09/Bases%20Predoctorales%20AECC%202023%20Barcelona.pdf
Preguntes freqüents: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/preguntas-frecuentes
Per fer la sol·licitud: https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp
Requisits
Requisits candidat:
 • Títol universitari: estar en possessió del títol oficial de grau o equivalent.
 • Expedient acadèmic: Els sol·licitants han de comptar amb un expedient acadèmic de grau igual o superior a 7,5 sobre 10. Notes de màster excloses.
  Requisits del director del projecte:
 • Estar en possessió del títol de doctor.
 • Tenir contracte laboral amb el centre receptor i fer la major part del seu receptor activitat laboral en aquest.
 • Experiència prèvia dirigint projectes i capacitat de lideratge demostrable.
  Si el director de projecte no és cap de grup cal comptar amb l'aval del cap de grup per la inscripció de la sol·licitud. Aquest aval s'ha de manifestar amb la signatura de la carta d'acceptació per part del cap de grup.
 • Dotació
  Aquest ajut està dotat d'un total de 73.500 euros bruts, a raó de 24.500 euros bruts el primer, segon i tercer any per a la cobertura de despeses salarials (entre les quals s'inclou la indemnització per fi de contracte), i de cotització a la Seguretat Social derivades de la contractació de l'investigador renovables anualment.
  L'ajut podrà prorrogar-se per decisió exclusiva de la SP de l'Associació i la Fundació i, amb autorització del Centre de Recerca, per 12 mesos més amb una dotació econòmica de 27.100 euros bruts per a aquest període ampliat.
  Durada
  Els ajuts tindran una durada inicial de 36 mesos a partir de la data d'incorporació de l'Investigador al grup receptor, amb possibilitat de pròrroga per un màxim de 12 mesos més a decisió exclusiva de la SP de l'Associació i la Fundació Científica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (d'ara endavant la “Fundació”), després d'una valoració dels resultats obtinguts fins a la data i dels objectius científics plantejats per als 12 mesos de pròrroga.
  Documentació
  La documentació científica-tècnica (CVS i la memòria científica) i la documentació administrativa (títols i carta d’admissió) es poden presentar en format espanyol o anglès, PDF.
  Cada sol·licitud haurà d'incloure els documents següents utilitzant les plantilles:
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) de l'candidat de la FECYT / MINECO (màxim 4 pàgines)
 • Original escanejat del Títol de llicenciatura / grau expedit per una universitat espanyola o estrangera (Bachelor 's Degree).
 • Original escanejat del DNI per les dues cares.
 • Curriculum Vitae abreujat (CVA) del Director de Projecte de la FECYT / MINECO (màxim 4 pàgines).
 • Memòria científica segons plantilla
 • Carta acreditativa d'admissió en el centre de recerca (Text lliure, format PDF) signada per un representant legal del centre i pel director del projecte.
 • Expedient acadèmic oficial signat i segellat per la Universitat.
 • Títol de màster o prova d'admissió en ell. Obligatori per a graus de grau de 4 anys.
 • En cas d’haver estat registrat/admès en un programa de doctorat, s’ha de lliurar el justificant.
 • Incompatibilitats
  Per compatibilitats i incompatibilitats tant del candidat com del director del projecte, si us plau, consulteu les bases.

  Arxius

  Arxiu
  Compatibilidades_Ayudas_AECC.pdf
  Bases_Predoctorales_AECC_2023_Barcelona.pdf
  Política_Integridad_-_FC_AECC.pdf
  Plantilla_CV_Predoctoral_AECC_2023.docx
  Plantilla_Memoria_Cientifica_Predoctoral_AECC_2023.docx