Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Persegueix coordinar les capacitats científiques amb les capacitats empresarials per avançar més ràpidament en el desenvolupament de productes de diagnòstic clínic per a la implementació de medicina personalitzada i medicaments estratègics emergents.
Característiques principals
Orientació dels esforços investigadors i innovadors de l'ecosistema publico-privat en l'àmbit de la salut cap als reptes identificats següents:
1. Diagnòstic precoç i més precís.
2. Tractaments innovadors i personalitzats.
3. Millora del seguiment i la rehabilitació de les malalties cròniques.
Els projectes es podran presentar segons un dels tipus següents:
a) Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i a executar per un equip de recerca liderat per un investigador principal responsable. Tindran especial consideració per a la seva avaluació els projectes dirigits per investigadors emergents nascuts el 1977 o data posterior.
b) Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, que hauran de justificar adequadament a la memòria la necessitat d'aquesta coordinació per abordar els objectius proposats, així com els beneficis esperats d'aquesta. Cada subprojecte tindrà el vostre equip i un investigador principal.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/ActuacionConjuntaISCIII-CDTI.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/Dossier_informativo_actuacion_conjunta_ISCIII-CDTI_v4.pdf
Requisits
 • Participants del Consorci, de 2 a 6 entitats: mínim una empresa i un centre o un organisme de recerca.
 • Tot i que es tracta d'un projecte en col·laboració, el finançament es concedeix de manera separada a cada beneficiari, en procediments diferents (Organismes i Centres de Recerca públics del SNS a l'ISCIII, Empreses al CDTI).
 • Dotació
  Les empreses rebran crèdits i els centres de recerca subvencions.
  Pressupost mínim 175.000€/empresa, no hi ha un pressupost mínim per centre o organisme de recerca.
  Durada
  2 anys (1/01/23 a 31/12/24).
  Documentació
  PRIMER PAS:
  S'exigeix que, amb caràcter previ, l'entitat figuri en una expressió d'interès presentada a la Convocatòria d'expressions d'interès del CDTI-ISCIII, on es recull una proposta conjunta per a la realització d'un projecte, així com les dades identificatives de les entitats participants i dels investigadors principals.
  Expressió d'interès: resum del projecte conjunt i s'especifiquen les activitats realitzades per cada participant, així com el pressupost associat.

  SEGON PAS:
  En emplenar les dades de la sol·licitud a l'aplicació informàtica de sol·licituds, serà obligatòria la utilització del codi assignat a l'expressió d'interès presentada com a requisit previ a la concurrència en aquest procés.
  Presentació de la següent documentació:
  a) Formulari de sol·licitud. Es presentarà una única sol·licitud per a cadascun dels projectes presentats signada pel representant legal d'entitat sol·licitant.
  b) Memòria del projecte emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a aquesta convocatòria, emplenat en anglès o castellà.
  c) Currículum Vitae Abreujat (CVA-ISCIII), generat de forma automàtica des de l'editor CVN https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
  del/de la investigador/a principal (en castellà o en anglès de forma indistinta).
  d) Declaració responsable de ser coneixedor que el finançament, en forma de subvenció.

  Presentació de sol·licituds a partir del 6 d'octubre de 2022

  Arxius

  Arxiu
  Dossier_informativo_actuacion_conjunta_ISCIII-CDTI_v4.pdf
  BOE-B-2022-29520_Convocatòria.pdf
  Convocatoria_PMPTA_2022.pdf
  PMPTA22_Documento Coordinacion.pdf
  PMPTA22_DR principio DNSH.pdf
  PMPTA22_FAQs.pdf
  PMPTA22_Memoria de solicitud.pdf
  Bases reguladoras.pdf