Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es persegueix promoure investigació de caràcter clínic, investigació en resultats de salut i investigació traslacional.
Característiques principals
Beques / Ajuts per a projectes d'investigació urològica:
1 Ajuts de Recerca "Pedro Cifuentes Díaz"
3 Beques "Leonardo de la Peña"
3 Beques de Recerca Clínica "Rafael Mollà y Rodrigo"
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeu.es/Becas.aspx
Sol·licituds: https://aeu.es/aplicaciones/becas/
Requisits
Ser membre de l'Associació Espanyola d'Urologia (AEU), que estigui al corrent en el pagament de les quotes reglamentàries.
El Projecte de Recerca per al qual se sol·licita la Beca o Ajut s'ha de referir a qualsevol aspecte de la Urologia, tenint caràcter preferencial els següents temes:
 • Càncer de Pròstata avançat hormonosensible metastàtic. Diagnòstic i Tractament (Ajuda de Recerca “Pedro Cifuentes Díaz”)
 • Investigació bàsica i clínica a CPRC M0 i M1 (Beca “Leonardo de la Peña”)
 • Investigació bàsica i clínica al Diagnòstic i Tractament del Càncer de Pròstata localitzat i en la importància de les campanyes d'informació i prevenció als mitjans de comunicació i xarxes socials (Beca d'Investigació Clínica “Rafael Mollá i Rodrigo”)
 • Dotació
  Ajut de Recerca "Pedro Cifuentes Díaz": 40.000€
  Beca "Leonardo de la Peña": 25.000€
  Beca de Recerca Clínica "Rafael Mollà y Rodrigo": 25.000€
  Durada
  24 mesos
  Documentació
 • Memòria i currículum
 • Document acreditatiu de l'acceptació pel centre
 • Relació de l'equip investigador incloent currículum vitae i document de conformitat signat per tots els investigadors
 • Autorització del Comitè Ètic d'Investigació Clínica
 • Arxius

  Arxiu
  XXXII Edición de Becas y Ayudas de Investigación. I Convocatoria 2022_2023.pdf