Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i de més valor potencial i impacte social, en investigació clínica.
Els projectes presentats han d'estar emmarcats a la següent àrea temàtica: "Avanços en l'estudi i el desenvolupament de nous biomarcadors per a la detecció i seguiment de la malaltia d'Alzheimer".
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionhna.es/premiosinvestigacioncientifica/edicion2022
https://www.fundacionhna.es/repository/fundacion/concurso/premiosinvestigacioncientifica/2022/BASESCONVOCATORIA.pdf
Dotació
100.000€
Durada
Fins 2 anys
Documentació
 • Memòria del projecte segons plantilla
 • Currículum vitae de cadascun dels membres de l'equip investigador segons plantilla
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura d'acceptació de l'investigador principal o del responsable de l'organització de Recerca
 • Carta del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics
 • Còpia del NIF del investigador principal
 • Còpia del NIF de l'organisme de Recerca
  L'idioma oficial del concurs és l'espanyol
 • Arxius

  Arxiu
  MODELOCV_Fundación hna.pdf
  BASESCONVOCATORIA 2022_Fundación hna.pdf
  MODELODEMEMORIA_Fundación hna.pdf