Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els premis volen reconèixer aquells investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, durant els mesos transcorreguts des de la publicació de la convocatòria anterior (13 d’octubre de 2021) fins a la data de publicació de l’actual, hagin presentat una tesi doctoral i que, basant-se en aquesta tesi, facin una proposta per iniciar o enfortir alguna tecnologia o producte que pugui tenir interès industrial o comercial, o bé que contribueixi significativament al desenvolupament de polítiques públiques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://cerca.cat/premispioner/
https://cerca.cat/wp-content/uploads/2022/10/Pioner_Bases2022.pdf
Requisits
Investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, en els mesos transcorreguts des de la publicació de la convocatòria anterior (13 d’octubre de 2021) fins a la data de publicació de l’actual, hagin fet una tesi doctoral i hagin obtingut el grau de doctor, i que, a més, presentin una proposta concreta d’aplicació dels resultats de la tesi en el marc d’aquesta convocatòria.
Dotació
Es concediran un mínim de dos premis PIONER i l’import serà de 1.000 euros per a cada persona beneficiària.
Documentació
Cada sol·licitud ha d’incloure la documentació següent:
a) Formulari d’inscripció, on han de constar l’acceptació de les bases i les dades electròniques de contacte (adreça electrònica inequívoca) de la persona sol·licitant. La Institució CERCA li enviarà les comunicacions relatives a aquesta convocatòria per mitjà d’aquesta adreça.
b) Resum executiu de la tesi en català (màxim de 500 paraules).
c) Proposta d’aplicació dels resultats obtinguts, fonamentada en l’interès comercial o industrial dels resultats, o bé en la seva continuació decidida per al desenvolupament de polítiques públiques (màxim de 5 pàgines).
d) Fitxer PDF o enllaç electrònic per descàrrega del text sencer de la tesi doctoral.
e) Certificat del director o directora del centre CERCA que correspongui, en què s’indiqui la data de lectura de la tesi i el nom del director o directora de la tesi, que ha de ser una persona investigadora del centre.
f) Cartes d’interès, si escau, de les empreses o les administracions que han seguit el projecte.

Arxius

Arxiu
Pioner_Model-Certificat_2021.docx
Pioner_Bases2022.pdf
Pioner_Formulari_inscripcio_2022.pdf
Pioner_Guide2022_EN.pdf
Pioner_ResumExecutiu_2022.pdf