Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Dues beques econòmiques per dur a terme projectes de recerca relacionats amb la millora de la qualitat assistencial i la seguretat del pacient, així com projectes que suposin un avenç per al coneixement científicosanitari en qualsevol de les seves disciplines.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://calidadasistencial.es/abierta-la-convocatoria-para-las-becas-de-investigacion-feca-2022/
https://calidadasistencial.es/wp-content/uploads/2022/07/Convocatoria-Becas-FECA-2022.pdf
Requisits
 • Les beques estan adreçades a treballs orientats a la pràctica clínica. No seran objecte d'aquesta convocatòria les investigacions clínico-epidemiològiques dirigides a conèixer l'eficàcia o l'efectivitat de tractaments o programes.
 • Els projectes es podran dur a terme individualment o en equip.
 • L'investigador principal ha de ser membre de la SECA amb una antiguitat mínima d'un any (no serà necessari per a la resta de l'equip investigador). És condició indispensable estar al corrent de pagament de quotes.
 • Dotació
  3.000€
  Documentació
  Els candidats hauran de presentar:
 • Sol·licitud d'ajuts per al finançament de despeses relacionades amb el desenvolupament de projectes de recerca (annex 1)
 • Memòria projecte de recerca (annex 2)
 • Currículum normalitzat per a projectes de recerca de l'investigador principal (annex 3)
 • Memòria final projecte de recerca (annex 4)
 • Declaració jurada del sol·licitant (annex 5)
  Els candidats hauran de presentar una memòria d'una extensió entre 5 i 10 pàgines, escrita en castellà, que inclogui una justificació detallada de l'ajut sol·licitada i desglossament del pressupost, així com el pla i cronograma del projecte. La memòria s'ha de presentar a través del web de la SECA (www.calidadasistencial.es), emplenant el formulari establert i enviar per duplicat l'original en paper.
  Adjuntar la resta d'annexos corresponents al currículum vitae resumit de l'investigador principal (on consti el vostre correu electrònic), l'autorització del responsable del centre on es desenvoluparà el projecte, sol·licitud d'opció a la beca i declaració jurada.
 • Arxius

  Arxiu
  ANEXO-1-Solicitud-Ayuda-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-4-Memoria-final-para-Beca-FECA.pdf
  Convocatoria-Becas-FECA-2022.pdf
  ANEXO-2-Memoria-proyecto-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-5-Declaracion-jurada-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-3-Curriculum-vitae-SECA.pdf