Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Donar suport a la investigació en Medicina Física i Rehabilitació i que aquesta investigació serveixi per vertebrar i projectar la visió de grups de recerca sòlids, cohesionats i representatius de la realitat d'aquesta especialitat a Espanya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sermef.es/ii-convocatoria-becas-sermef22-ipsen-para-proyectos-de-investigacion-en-neurorrehabilitacion/
https://www.sermef.es/wp-content/uploads/2022/10/Becas-investigacio%CC%81n-2022.pdf
Requisits
• Metges especialistes o residents a Medicina Física i Rehabilitació, amb exercici professional a Espanya.
• L'investigador/a principal haurà de ser soci/sòcia de SERMEF.
• Àrea de recerca: neurorehabilitació.
• Ha de ser aprovat pel comitè d'ètica local.
• L'investigador principal del projecte ha de ser metge especialista o resident en medicina física i rehabilitació.
Dotació
5.000€
Durada
2 anys
Documentació
La memòria del projecte es remetrà en format electrònic a la secretaria de SERMEF (sermef@sermef.es) posant a l'assumpte del correu electrònic “Beca investigació SERMEF”.
Format de la sol·licitud:
 • Memòria del Projecte de recerca, que no ha d'excedir 12 pàgines (bibliografia exclosa), i ha de tenir els apartats següents:
  - Títol
  - Resum (màxim 250 paraules)
  - Introducció (màxim 1000 paraules)
  - Indicar durada del projecte: màxim 2 anys
  - Hipòtesis i objectius
  - Pla de treball, protocol i metodologia
  - Mitjans disponibles
  - Cronograma
  - Memòria econòmica: justificació detallada dels costos de l'estudi. Si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que ho acrediti
  - Informe del comitè d'ètica corresponent del projecte
 • CV de l'investigador principal i CV dels investigadors col·laboradors
 • Justificant de ser soci de SERMEF
 • Arxius

  Arxiu
  BASES BECAS 2022_NEURORREHABILITACION SERMEF.pdf