Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Pretén reconèixer la trajectòria d'aquelles entitats i institucions que hagin dedicat la seva activitat, clínica o investigadora, a l'àmbit de la microbiologia i els mèrits i les aportacions de les quals realitzades al desenvolupament d'aquesta àrea del coneixement biomèdic resultin especialment destacables.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacionsoriamelguizo.org/2022/10/21/convocatoria-y-bases-de-la-tercera-edicion-del-premio-francisco-soria-melguizo-a-la-aportacion-cientifica-y-clinica-en-el-ambito-de-la-microbiologia/
Dotació
50.000€
Documentació
 • Una carta de presentació en format PDF que resumeixi de manera succinta la motivació per a la presentació de la candidatura al premi. La presentació de la candidatura podrà fer-la el director o càrrec equivalent de la pròpia institució candidata o qualssevol altres institucions espanyoles, acadèmiques, clíniques o investigadores del sector biomèdic, també a través del director o càrrec equivalent.
 • Una descripció de les aportacions i els mèrits de l'entitat o institució proposada, en format PDF. Aquesta descripció ha d'incloure:
  - Descripció de l‟entitat o institució candidata al premi (màxim 4000 caràcters sense espais)
  - Mèrits científics aconseguits en els darrers deu (10) anys (màxim 10000 caràcters sense espais)
  - Llistat de les quinze (15) publicacions científiques més rellevants en els darrers deu (10) anys, amb indicació de les dades bibliomètriques següents: factor d‟impacte de cada publicació, posició de cada publicació al sistema de disposició per quartils i decils, fites més rellevants assolides a judici dels candidats (màxim 5000 caràcters sense espais), reconeixements obtinguts en els darrers deu (10) anys (màxim 3000 caràcters sense espais)
 • L'acceptació de la candidata proposada, en cas que l'entitat proponent sigui diferent de la candidata mateixa.
 • Declaració que les dades personals que es facilitin i no corresponguin al mateix signant de la proposta o sol·licitud, han estat obtingudes amb autorització dels seus titulars o que, de qualsevol altra manera, el signant de la proposta o sol·licitud es troba legitimat legalment per proporcionar-los a la Fundació, exonerant expressament i íntegrament a aquesta (i als tercers als quals aquesta comuniqui aquestes dades) de qualsevol eventual reclamació a aquests efectes. La declaració s'haurà de formular al model que s'adjunta amb aquesta convocatòria.
 • Arxius

  Arxiu
  FFSM_Convocatoria Tercera Edidion Premio FSM .pdf