Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquests projectes hauran de centrar-se en una àrea de les Ciències de la Vida i Medi ambient (com biologia, bioquímica, biofísica, genètica, fisiologia, neurociència, biotecnologia, ecologia i etologia, o altres àrees compreses amb aquesta denominació…).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.forwomeninscience.com/authority/spain---national-program
https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/57
https://www.forwomeninscience.com/statics/filemanager/Spain/Bases%20Premios%20For%20Women%20in%20Science%20%202022%20Espa%C3%B1a.pdf
Sol·licituds: https://www.forwomeninscience.com/login
Requisits
La investigadora ha de complir els requisits següents:
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una residència permanent acreditada en territori espanyol (havent estat resident a Espanya durant els darrers cinc anys).
 • Tenir subscrit un contracte de recerca amb el Centre de Recerca per al desenvolupament del Projecte durant l'any 2023
 • Haver nascut amb posterioritat a l'any 1982, i no haver-hi complert, a la data d'inici del Període de Participació, els quaranta (40) anys. En el cas que la Investigadora tingui un o més fills, aquest límit s'ampliarà en un (1) any per cada fill.
 • Haver obtingut el doctorat en una matèria relacionada amb el Projecte, i que hagin transcorregut almenys quatre (4) anys des de la lectura de la tesi doctoral.
 • Haver fet almenys una estada pre o post doctoral d'una durada mínima de dos (2) anys en un centre de investigació a l'estranger, o un centre espanyol de reconegut prestigi diferent d'aquell en què hi hagi realitzat la tesi doctoral.
 • Ser una investigadora independent en fase inicial o liderar un grup independent.
 • No podran presentar-se projectes desenvolupats per Investigadores que siguin IP d'un projecte o contracte de recerca vigent de més de 45.000€ concedit per qualsevol institució nacional o internacional.
 • Dotació
  Cinc premis de 15.000€ cadascun.
  Documentació
 • La inscripció del Centre de Recerca al registre corresponent, així com acreditació de l'objecte social del Centre d'Investigació i que aquest està constituït a Espanya.
 • Document signat pel màxim responsable del Centre de Investigació (i segellat), en què s'acrediti que el projecte que es presenta al Programa serà desenvolupat per la Investigadora durant l´any 2023.
 • Document que acrediti el contracte de recerca subscrit entre el Centre de Recerca i la Investigadora per al desenvolupament del Projecte durant l'any 2023.
 • Currículum Vitae de la Investigadora en espanyol. Es recomana utilitzar el model de FECYT.
 • Memòria explicativa del projecte de recerca que desenvoluparà la Investigadora, redactat en espanyol (màxim 2 pàgines), en què es recullin expressament les dades del Centre de Recerca i de la Investigadora, així com una descripció detallada del valor que el projecte té per la societat i per què s'ha d'atorgar aquest Premi a aquest projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases Premios For Women in Science 2022 España.pdf