Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure la formació d'alta qualitat en Psicologia Clínica dels psicòlegs interns residents mitjançant estades a l'estranger en centres o organismes científic-sanitaris de prestigi internacional per la seva innovació tècnica o investigació clínica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.anpir.org/becas-anpir/#speakers
https://www.anpir.org/wp-content/uploads/Convocatoria-BECAS-ANPIR-2023.pdf
Requisits
 • Estar desenvolupant la seva tasca formatiu-assistencial com Psicòleg Intern Resident (PIR) en qualsevol dels centres sanitaris o unitats docents acreditats a Espanya pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social durant el termini de presentació de sol·licituds.
 • Iniciar la seva estada al centre estranger objecte de la beca entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023, ambdós inclosos.
 • Dotació
  No inferior a 1.000 € bruts ni superior a 20.000 € bruts
  Durada
  Durada mínima efectiva de 4 setmanes completes (28 dies naturals)
  Documentació
  Enviar la següent documentació escanejada en un ÚNIC DOCUMENT PDF i SEGUINT L'ORDRE QUE S'INDICA A CONTINUACIÓ:
  1. Fotocòpia del DNI.
  2. Currículum vitae (CV).
  3. Formulari de sol·licitud de la beca (emplenar Annex II).
  4. Resolució oficial definitiva d'aprovació de la rotació externa.
  5. Certificat d'admissió del centre de destinació estranger objecte de la beca, en el qual constin les dates exactes (dia, mes i any) d'inici i fi de l'estada.
  6. Projecte a desenvolupar.
  7. Còpies escanejades que acreditin els mèrits assenyalats a l'annex II.
  8. Document acreditatiu del número d'ordre en l'examen-oposició PIR (veure Annex III).
  9. Documents acreditatius de la participació en ANPIR: certificat de la data d'alta com a soci / a, assistència a activitats organitzades des ANPIR, participació a nivell organitzatiu (veure Annex III).
  10. Carta del Tutor de residents o Cap de Servei avalant l'oportunitat i valor estratègic de l'activitat (aquest document és opcional).
  11. Mèrits de centre de destinació estranger objecte de la beca (emplenar Annex IV).

  Arxius

  Arxiu
  Anexo-II-3_ANPIR 2023.docx
  Convocatoria-BECAS-ANPIR-2023.pdf
  Anexo-IV-3_ANPIR 2023.docx