Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com objectiu contribuir al desenvolupament i millora de les condicions de vida de les persones afectades per malalties rares i, reconeix i visibilitza accions que donin suport al finançament i l'impuls de projectes de recerca en aquestes malalties.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayuda-investigacion-enfermedades-raras/convocatorias-ayudas-investigacion-enfermedades-raras/
https://www.fundacionmercksalud.com/uploads/grants/Nov/162/Bases_II_Ayuda_FMS-FFEDER.pdf
Inscripción: https://www.fundacionmercksalud.com/inscripcion-ayuda-enfermedades-raras/
Informació addicional
Tindran la consideració de Malalties Rares a efectes d'aquesta convocatòria, les malalties que disposin d'un codi Orpha al “Llistat de malalties rares i sinònims en ordre alfabètic” de l'últim dels informes periòdics d'Orphanet a l'edició de gener de 2021 que podeu consultar a l'enllaç:
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/Listado_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.pdf
Dotació
30.000€
Durada
Mínim 1 any, màxim 3 anys
Documentació
Els investigadors presentaran el projecte redactat en llengua espanyola, i el faran arribar a través de la pàgina web, www.fundacionmercksalud.com
, emplenant el formulari habilitat a aquest efecte.
Els projectes presentats han d'incloure la documentació següent:
 • PORTADA (segons plantilla), signat per el investigador principal i el responsable del centre.
 • MEMÒRIA (segons plantilla amb els apartats especificats a les bases de la convocatòria)
 • CURRÍCULUM: s'adjuntarà tant el del investigador principal del projecte, com el dels seus col·laboradors. Publicacions del investigador principal del projecte dels darrers cinc anys.
 • ALTRES DOCUMENTS: totes aquelles autoritzacions o sol·licituds de presentació d'autorització imprescindibles per dur a terme el projecte, per exemple, la del Comitè Ètic de Recerca.
 • Arxius

  Arxiu
  2.Memoria_Ayuda_FMS-F.FEDER_23-ER.doc
  3.Modelo_CV_Abreviado_23-ER.doc
  Bases_II_Ayuda_FMS-FFEDER_2023.pdf
  1.Portada_Ayuda_FMS-F.FEDER_23-ER.docx