Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar l'esforç i la trajectòria científica en l'àrea de la investigació oncològica del millor jove investigador espanyol i que suposi la generació, desenvolupament i/o aplicació dels nous coneixements biològics i clínics sobre el càncer.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.cicancer.org/science-society/cic-news/xii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
https://www.cicancer.org/media/2130/bases-xii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado.pdf
Requisits
Investigadors de nacionalitat espanyola nascuts a partir de l'1 de gener de 1977 que hagin desenvolupat un treball rellevant d'investigació en qualsevol àrea de l'oncologia, a nivell bàsic, clínic, translacional o epidemiològic.
Dotació
El premi consisteix en una dotació única de 15.000 euros (quinze mil euros).
Documentació
La sol·licitud ha d'incloure:
- Breu currículum (no superior a 5 pàgines) del sol·licitant que opta al premi.
- Breu resum (no superior a 3 pàgines) de la tasca científica realitzada i del seu impacte científic, clínic o socioeconòmic.
- Llista d'articles rellevants (màxim de 10) seleccionats pel candidat, acompanyats en cada cas per una o dues frases descriptives, adjuntant còpia en format PDF, separates originals, proves d'impremta o còpia del manuscrit acceptat, en què ha de figurar la acreditació corresponent, dels articles seleccionats.
- Carta de presentació justificativa de la candidatura, incloent dades de contacte personals del candidat per via electrònica i postal (nom i adreça del centre de treball, adreça de contacte, telèfon, fax i e-mail).
- De forma voluntària, compromís del/la sol·licitant de pronunciar una conferència al cicle de seminaris del Centre de Recerca del Càncer i/o acceptar la visita al vostre grup de recerca o laboratori, d'un/a investigador/a postdoctoral o predoctoral del CIC, sota les condicions ja assenyalades.

Arxius

Arxiu
cartel-xii-premio-nacional-en-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado.pdf
bases-xii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado.pdf