Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.acdiabetis.org/?p=page/html/detallbeca/1069/S/014/none
https://lnxacademia.cat/files/204-10019-FITXER/Basesajutseducaciteraputica2022.pdf
Requisits
Per a optar a l’ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l’ACD amb una antiguitat mínima d’un any.
L’investigador principal, sol·licitant de l’ajut, ha de ser un professional sanitari relacionat amb la educació terapèutica.
Dotació
6.000€
Durada
Dos anys
Documentació
  • El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el format de l’ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l’ACD. El projecte serà presentat en català.
  • S’adjuntarà el Curriculum Vitae dels investigadors.
  • Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació d’estar en tràmit i s’especificarà l’institut de recerca receptor i els overheads corresponents.
  • Arxius

    Arxiu
    formulariajuteducaci_Associació Catalana de diabetis.doc
    Basesajutseducaciteraputica2022_Associació Catalana de diabetis.pdf