Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els ajuts es concedeixen per sorteig entre tots els inscrits per finançar els cursos de preparació a les respectives especialitats d'interns residents.
Característiques principals
Es concedeixen 113 beques per part de AMA per ajudar als nous professionals sanitaris en la preparació de les seves respectives especialitats durant l'any 2021/2022/2023 que s'examinin a 2023 o 2024.
 • 50 beques per a metges residents (MIR)
 • 15 beques per a farmacèutics (FIR)
 • 20 beques per a infermers (EIR)
 • 10 beques per a psicòlegs (PIR)
 • 6 beques per a químics (QIR)
 • 6 beques per a biòlegs (BIR)
 • 6 beques per a radiofísics o físics (RFIR)
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.amaseguros.com/fundacion-ama/becas/becas-mir-medicos
  Requisits
  Serà condició indispensable per a l'assignació de les beques, la presentació del certificat d'estudis o títol acreditatiu, així com la convalidació dels títols no espanyols.
  Dotació
 • 3.000 euros en el cas de metges residents
 • 2.000 euros en el cas de farmacèutics
 • 1.600 euros en el cas d'infermers
 • 1.000 euros en el cas de psicòlegs
 • 1.000 euros en el cas de químics
 • 1.000 euros en el cas de biòlegs
 • 1.000 euros en el cas de físics Els diners seran exclusivament destinats a les despeses de docència del curs 2020/2021/2022.
 • Durada
  Un any
  Documentació
 • Formulari de sol·licitud.
 • DNI. o NIE.
 • Poden presentar-se tots els llicenciats / graduats en medicina, farmàcia, infermeria i psicologia, així com estudiants d'últim any que prevegin finalitzar els seus estudis amb anterioritat a la data del sorteig (24 febrer 2023), i no hagin estat beneficiaris d'aquestes beques en edicions anteriors.
 • Títol o certificat, en cas de títols no espanyols serà imprescindible la convalidació, que acrediti la finalització dels estudis
 • Factura, rebut o certificat del centre on s'hagi o vagi a realitzar el curs de preparació de l'examen, indicant: Especialitat, import pagat, data en què s'ha realitzat el curs i nom de l'estudiant. En el cas de un ajornament de pagament amb l'acadèmia, hauran d'aportar un certificat expedit per la acadèmia indicant l'import del préstec i la quantitat pagada fins al moment d'aportar la documentació
 • Document que acrediti la condició de mutualistes o assegurat d'A.M.A. o familiar en primer grau, en cas de no ser-ho haurà de subscriure una assegurança amb A.M.A. abans de l'adjudicació de la beca
 • Arxius

  Arxiu
  Folleto Becas Fundación AMA 2022_2023.pdf
  Becas Fundación AMA 2022_2023.pdf