Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Reconèixer el treball clau a l'hora d'afrontar l'enorme desafiament de trobar solucions a un dels grans mals de la humanitat i premiar l'esforç i la trajectòria científica en l'àrea de la investigació oncològica, i que suposi la generació, desenvolupament i/o aplicació dels nous coneixements biològics i clínics sobre el càncer.
Lloc de presentació
El personal del IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://premioramirocarregal.com/oncologia/premio.html#!
https://premioramirocarregal.com/oncologia/pdf/bases_RamiroCarregal11_cast.pdf
https://premioramirocarregal.com/oncologia/pdf/bases_RamiroCarregal11_ingles.pdf
Requisits
Poden ser candidats/es als Premis investigadors de caràcter preclínic (investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica), i clínic (investigació en humans), que desenvolupin la seva activitat a centres sanitaris i/o centres de recerca, públics o privats de Galícia, Espanya o qualsevol part del món.
Dotació
30.000€
Documentació
 • Breu resum de raons que motiven la proposta i descripció de l'activitat per la qual se sol·licita el premi
 • Dades del candidat proposat (nom complet, adreça del centre de treball, adreça de contacte, telèfon, e-mail).
 • Relació de mèrits i d'obres o publicacions més rellevants.
 • Qualsevol altra documentació que pugui resultar d'interès per a conèixer l'activitat del candidat proposat.
 • Declaració escrita en la qual es compromet formalment, en cas d'obtenir el premi, a recollir-lo personalment en el lloc i la data establerts.
 • Els idiomes en els quals es poden presentar les candidatures són: gallec, castellà i anglès.
 • Arxius

  Arxiu
  bases_RamiroCarregal11_cast.pdf
  bases_RamiroCarregal11_ingles.pdf