Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis.
Característiques principals
Procediment de gestió de sol·licituds:
El sol·licitant (empresa) haurà d'accedir a l'aplicatiu telemàtic i donar d'alta el projecte indicant les entitats que hi participen. El sol·licitant es donarà d'alta automàticament com a participant.
Posteriorment, cada participant accedirà a l'aplicatiu i serà el responsable d'omplir les seves dades.
UN PARTICIPANT NO PODRÀ ACCEDIR A LA SOL·LICITUD FINS QUE EL COORDINADOR NO L'HAGI DONAT D'ALTA COM A PARTICIPANT.
El sol·licitant serà el responsable d'annexar la memòria tècnica i l'acord de col·laboració en la sol·licitud d'ajut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2022
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/file/2022-12/CONVOCATORIA%20CPP%202022_.pdf
Presentació: https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2022/tramitacion-ayuda
Requisits
Obligatòriament el coordinador/sol·licitant haurà de ser una empresa. Hi ha d'haver un mínim de dos participants: una empresa i un organisme d'investigació públic o privat.
Dotació
Pressupost mínim 400.000€
Durada
3 anys. La data d'inici haurà de ser posterior a la data de finalització de presentació de sol·licituds i estar compresa al llarg de l'any 2023.
AVÍS IMPORTANT
El termini de presentació de sol·licituds començarà el 13 de febrer de 2023.
Pròximament es publicarà tota la documentació necessària per a la sol·licitud.

Arxius

Arxiu
CPP2022_ANEXO_V_Contenido_memoria_tecnica.pdf
Modelo_plan_negocio_CPP22.docx
Manual_usuario_solicitud_CPP22.pdf
Guia_Tecnica_aplicacion_DNSH.pdf
BOE-B-2022-40921_Convocatòria.pdf
CONVOCATORIA CPP 2022_.pdf
BOE-A-2021-21967_BBRR.pdf
Preguntas_frecuentes_CPP22_0.pdf