Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Són objecte d'aquesta convocatòria aquells projectes relacionats amb recerca a intervencions infermeres al pacient crític adult i pediàtric (unitats de cures intensius, semicrítics/intermedis, emergències i urgències, també a l'àmbit extrahospitalari).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seeiuc.org/novedades/beca-seeiuc/
https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2022/10/Bases-Beca-Investiga-SEEIUC_5a-Edicion.pdf
Requisits
 • Podran optar a la Beca aquells projectes l'Investigador Principal dels quals sigui Infermera, sòcia de la SEEIUC, i desenvolupi la seva activitat dins del territori nacional.
 • L'equip investigador estarà format per un mínim de 75% infermeres, sent totes elles sòcies de la SEEIUC com a mínim durant els dos anys d'execució del projecte.
 • L'investigador principal serà responsable de l'execució científica tècnica del projecte.
 • Dotació
  4.000 €
  Durada
  Dos anys
  Documentació
 • Currículums de l'investigador principal i dels col·laboradors en format normalitzat abreujat de FECYT https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=spa#INDEX<
 • Compromís de l'IP de no haver publicat el projecte amb anterioritat, ni haver-hi obtingut finançament superior a 4000€ en una convocatòria prèvia.
 • Aprovació del CEIC del centre promotor.
 • Memòria del Projecte inclourà els apartats següents:
  - Resum [màx. 250 paraules]: Objectiu, disseny, àmbit i subjectes d'estudi, variables, recollida de dades i anàlisi de les dades.
  - Paraules clau [màx. 10 paraules].
  - Introducció [màx. 3 pàgines]: Antecedents i estat actual del tema.
  - Objectius i hipòtesis (si escau) [màx. 1 pàgina].
  - Metodologia [màx. 3 pàgines]: Disseny, àmbit d'estudi, subjectes d'estudi, variables/dimensions, recollida i anàlisi de les dades, aspectes ètics, mesures per preservar la confidencialitat i l'anonimat de les persones que hi participen estudi, dificultats i limitacions de l'estudi.
  - Cronograma [màx. 1 pàgina]: detallar les etapes de desenvolupament, activitats i responsables de cadascuna.
  - Pla de difusió [màx. 1 pàgina].
  - Recursos disponibles suficients per iniciar l‟estudi [màx. 1 pàgina]: detallat.
  - Pressupost detallat [màx. 1 pàgina].
  - Bibliografia [màx. 1 pàgina]: normativa Vancouver.
  - Annexos: consentiment informat, registres, instruments de mesura, guió entrevistes etc.
  La memòria no haurà d'incloure cap dada que permeti la identificació dels investigadors principals o centre/s on es desenvolupi el projecte, en cap dels seus apartats i annexos.
 • AVÍS IMPORTANT
  Data de presentació: del 15 de gener al 15 de febrer de 2023.

  Arxius

  Arxiu
  Bases-Beca-Investiga-SEEIUC_5a-Edicion.pdf
  Bases-Resumidas-Beca-Investiga-SEEIUC_5a-Edicion.pdf