Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu de la Beca és donar suport al desenvolupament d'un projecte de recerca clínica, a realitzar en alguna de les dues modalitats:
 • Col·laboració amb un grup d´Endocrinologia Pediàtrica d'un centre diferent del lloc de treball propi
 • Fer una estada en una altra àrea de coneixement vinculada clínicament a Endocrinologia Pediàtrica, podent pertànyer l'àrea al mateix centre hospitalari o un altre.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023
  https://www.seep.es/images/site/becas/FSEEP_beca__investigaci%C3%B3n_cl%C3%ADnica_2023.pdf
  Impresos (URL)
  https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=1009
  Requisits
 • Ser membre numerari de la Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica (SEEP).
 • Estar al corrent en el pagament de la quota anual de la SEEP.
 • Dotació
  7.000€
  Durada
  El temps d'estada mínim al centre hospitalari serà de 1 mes.
  Documentació
  S'omplirà formulari de sol·licitud a l'enllaç: https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=1009
  S'adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:
 • Currículum vitae abreujat del sol·licitant (màxim 10 pàgines)
 • Memòria del projecte (màxim 20 pàgines) on s'incloguin:
  - Portada indicant el nom de la beca sol·licitada, dades de filiació i lloc de treball actual del sol·licitant i títol del projecte.
  - Descripció del projecte de recerca clínica incloent objectius, justificació i activitats a desenvolupar a la Unitat de Endocrinologia Pediàtrica receptora
  - Memòria econòmica amb detall de despeses estimats
  - Carta d'autorització del centre d'origen i del centre d'acollida
 • Arxius

  Arxiu
  FSEEP_beca__investigación_clínica_2023.pdf