Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
S'obre la convocatòria 2023 de les beques per a estades curtes d'investigació biomèdica en centres de prestigi nord-americans o europeus.
Característiques principals
Objectius:
 • Dur a terme recerca cardiovascular bàsica i/o clínica que no inclogui com a objectiu principal l’estudi de fàrmacs.
 • Desenvolupar o adquirir noves tècniques en imatge cardiovascular per a la millora de la recerca i la pràctica clínica.
 • Investigar solucions innovadores en salut digital relacionades amb la cardiologia que permetin una millora en la qualitat assistencial i/o l’empoderament dels pacients.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fundaciodanielbravo.org/es/beques-daniel-bravo/
  https://www.fundaciodanielbravo.org/wp-content/uploads/FPDBA_bases_beques_2023.pdf
  Impresos (URL)
  La convocatòria obrirà a partir del 18 de gener de 2023.
  Requisits
  a) Estar en possessió d’un títol universitari.
  b) Formar part del personal investigador de les universitats o dels centres hospitalaris o de recerca al servei de l’Administració Pública.
  c) Conèixer l’idioma del país de destinació, així com tenir un domini alt de l’anglès parlat i escrit.
  d) No haver rebut amb anterioritat cap Beca Daniel Bravo.
  e) Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
  f) Complir els requisits i acceptar explícitament les condicions de les Beques Daniel Bravo.
  Dotació
  Cada beca té una dotació econòmica bruta de 3.000 euros mensuals, més les despeses de desplaçament. Amb aquesta dotació, els investigadors becats se sufragaran l'estada, l'assegurança mèdica i la manutenció durant el període de la beca.
  Durada
  De 3 mesos a 9 mesos.
  L’inici de l’estada a l’estranger objecte de la beca serà entre l’1 de juny i el 30 de novembre de 2023.
  Documentació
  Els interessats hauran de remetre el formulari de sol·licitud degudament emplenat juntament amb còpia de la carta de motivació, carta de recomanació i carta de preacceptació redactada pel responsable del grup d’acollida:
 • Una carta de motivació. La persona sol·licitant exposarà les motivacions i els propòsits que persegueix amb aquesta estada, i justificarà l’elecció del grup de destinació i la coherència amb les línies de recerca amb el grup actual.
 • Una carta de recomanació. L’investigador o investigadora principal del centre de recerca del sol·licitant haurà d’explicar les raons per les quals s’aconsella la sol·licitud i com s’integra dins l’estratègia d’investigació del centre, pel que fa tant a la recerca passada com futura.
 • Una carta de preacceptació, redactada pel responsable del grup d’acollida. Els centres receptors seran de lliure elecció per part dels sol·licitants, entre les universitats, els hospitals i els instituts de recerca amb línies de recerca complementàries del grup al qual pertanyen.
 • Arxius

  Arxiu
  Daniel-Bravo-Grants-2023-Content-Online-Form.pdf
  Beques Daniel Bravo_bases_beques_2023.pdf