Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Donar suport a aquells professionals sanitaris que treballen cada dia per millorar els tractaments i els diagnòstics.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/becas-fundacion-merck-salud/#1635941944992-31a181bc-3418
https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2023/01/www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-bases-ayudas-mir-oncologia-vi.pdf
Enviament candidatures: https://www.fundacionmercksalud.com/formulario-becas-oncomir_2023/
Requisits
 • Tots els Metges Residents d'Oncologia Mèdica del programa MIR que tinguin sol·licitada formalment una rotació en un centre estranger o nacional** prevista entre el juny del 2023 i el juny del 2024. Podran presentar un Cas Clínic en Oncologia i ser candidats per obtenir una ajuda d'estada en un centre estranger o nacional.
 • Els candidats han d'estar realitzant la seva residència oficial a hospitals o centres universitaris situats a Espanya.
 • Per optar a l'ajut a nivell nacional cal fer l'estada en una província diferent d'on s'està fent la residència.
 • Dotació
  2.500 € per a l'estada a un centre estranger o nacional
  Documentació
  Els casos han de ser redactats en llengua espanyola i adjuntar el formulari de sol·licitud juntament amb aquells documents, arxius o enllaços que siguin necessaris per a la millor comprensió del cas.
  Cada Resident que compleixi els requisits d'aquesta convocatòria, i prèvia autorització del seu tutor, podrà presentar únicament un Cas Clínic. Aquest cas haurà d'haver estat revisat per un metge adjunt del vostre servei.
  El Cas Clínic tindrà una extensió màxima de 1250 paraules (referències bibliogràfiques no incloses). Redactat de forma narrativa, haurà de contenir els punts següents:
  1.- Títol
  2.- Presentació del Cas (màx. 200 paraules)
  3.- Desenvolupament del Cas
  4.- Discussió i Conclusions
  5.- Referències Bibliogràfiques referenciades al text (màx 12)
  6.- Comentari resum del tutor entre 75 i 150 paraules
  S'hi inclouran un màxim de tres/quatre imatges i/o figures/taules

  Arxius

  Arxiu
  Bases_Ayudas MIR Oncología VI.pdf
  www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-3.-memoria-ayuda-final-onco-23.docx
  www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-1.-portada-presentacion-caso-clinico-mir-onco-23.docx
  www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-2.-presentacion-casos-clinicos-mir-onco-23.docx