Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Per tal que els metges interns residents del programa MIR en Neurologia dels Hospitals o Centres Universitaris de tota Espanya puguin compartir i ampliar els seus coneixements i experiències a la pràctica clínica habitual i complementar la seva formació.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/becas-fundacion-merck-salud/#1635933336504-c716c4b6-befb
https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2022/12/www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-bases-ayudas-mir-neurologia-ii-1.pdf
Enviament candidatures: https://www.fundacionmercksalud.com/formulario-becas-neuro-2023/
Requisits
 • Tots els Metges Residents de Neurologia del programa MIR que tinguin sol·licitada formalment una rotació en un centre estranger o nacional prevista entre juny de 2023 i juny de 2024, podran presentar un Cas Clínic en Neurologia i ser candidats per obtenir una ajuda d'estada en un centre estranger o nacional.
 • Els candidats han d'estar realitzant la seva residència oficial a Hospitals o Centres Universitaris situats a Espanya.
 • Per optar a l'ajut a nivell nacional cal fer l'estada en una província diferent d'on s'està fent la residència.
 • Dotació
  2.500 € per a l'estada a un centre estranger o nacional
  Documentació
  Els casos han de ser redactats en llengua espanyola i adjuntar el formulari de sol·licitud juntament amb aquells documents, arxius o enllaços que siguin necessaris per a la millor comprensió del cas.
  Cada Resident que compleixi els requisits d'aquesta convocatòria, i prèvia autorització del seu tutor, podrà presentar únicament un Cas Clínic. Aquest cas haurà d'haver estat revisat per un metge adjunt del vostre servei.
  El Cas Clínic tindrà una extensió màxima de 1250 paraules (referències bibliogràfiques no incloses). Redactat de forma narrativa, haurà de contenir els punts següents:
  1.- Títol
  2.- Presentació del Cas (màx. 200 paraules)
  3.- Desenvolupament del Cas
  4.- Discussió i Conclusions
  5.- Referències Bibliogràfiques referenciades al text (màx 12)
  6.- Comentari resum del tutor entre 75 i 150 paraules
  S'hi inclouran un màxim de tres/quatre imatges i/o figures/taules

  Arxius

  Arxiu
  www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-3.-memoria-ayuda-final-neuro-23.docx
  www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-2.-presentacion-casos-clinicos-mir-neuro-23.docx
  www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-bases-ayudas-mir-neurologia-ii-1.pdf
  www.fundacionmercksalud.com-ayudas-fundacion-merck-salud-de-formacion-1.-portada-presentacion-caso-clinico-mir-neuro-23.docx