Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com a objectiu contribuir a la formació dels dirigents espanyols i al foment de l'esperit i l'activitat emprenedora a Espanya.
Característiques principals
El nivell dels estudis que cal cursar és de màster o doctorat. El nombre de beques previst per a aquesta convocatòria és d'un màxim de 10, el gaudi del qual s'iniciarà durant el curs 2023-2024.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://frdelpino.es/beca/convocatoria-becas-de-excelencia-rafael-del-pino/
Impresos (URL)
https://www.gestorformularios.com/form-load.html?f=d968cedb31a333e9fa49c1
Requisits
 • Nacionalitat. Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola.
 • Titulació. Podran sol·licitar les beques exclusivament:
  • Els sol·licitants que estiguin en possessió de títol superior (titulació de grau universitari, llicenciatura o màster) expedit per una universitat espanyola o estrangera.
  • Els sol·licitants que es trobin cursant el seu darrer any durant el curs acadèmic 2022-2023 a alguna universitat espanyola o estrangera. En cas de concessió d'una beca, aquesta quedarà supeditada a l'acreditació de la sol·licitud d'expedició del títol a la convocatòria de juny/juliol.
 • Idioma. Els sol·licitants, de manera inexcusable, hauran d'acreditar documentalment un excel·lent coneixement escrit i parlat de l'anglès i de l'idioma corresponent al país on estigui localitzat el centre de destinació.
 • Altres beques o ajuts. Com a norma general, el becari no podrà ser beneficiari, simultàniament, de cap beca, ingrés o ajuda econòmica relacionada amb l'objecte de la beca, pública o privada, present o futura, d'un altre organisme o empresa a excepció feta de les beques atorgades pel centre o universitat de destinació.
 • Dotació
  21.000 euros per a màster de grau
  24.600 euros per a estudis de doctorat
  50.000 euros per a MBA, màster o similar
  Durada
  El gaudi de la beca s'inicia durant el curs 2023-2024. La beca s'aplica a un curs acadèmic.
  Documentació
  A la primera fase:
 • El sol·licitant ha d'emplenar un qüestionari a l'aplicació telemàtica en castellà.
 • El candidat també ha de fer, a través de l'aplicació, els tràmits per a obtenir, abans de la data de tancament de la convocatòria, almenys dues cartes de referència de professors universitaris (titulars o catedràtics) o d'altres persones rellevants que hagin tingut relació acadèmica o professional amb el sol·licitant. Les cartes poden estar escrites en espanyol o en anglès

  Si el candidat resultés seleccionat per passar a la fase final d'entrevistes, en aquest moment haurà de presentar fotocòpia dels documents:
 • DNI.
 • Fotografia a color, tipus carnet.
 • Expedient acadèmic.
 • Certificat d'idiomes
 • Una carta o correu electrònic de la Universitat o Centre de destinació en la qual es reflecteixi l'admissió o petició d'admissió.
 • Arxius

  Arxiu
  bases-convocatoria-becas-rafael-del-pino-2023-2024.pdf