Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Per reconèixer i incentivar la feina dels periodistes i dels investigadors compromesos a traslladar al públic de manera rigorosa i atractiva els avenços de la ciència.
Característiques principals
Es contemplen dues categories: una adreçada a professionals del periodisme o la comunicació especialitzats en informació científica, i una altra destinada a investigadors que hagin contribuït de manera significativa a la difusió del coneixement a la societat.
 • 2 Ajuts CSIC – Fundació BBVA de Comunicació Científica, dirigides a titulats universitaris de qualsevol branca del coneixement, que vulguin especialitzar-se en comunicació científica.
 • 2 Premis CSIC – Fundació BBVA de Comunicació Científica, dirigits a reconèixer les millors contribucions a la difusió de la ciència en Espanya, tant des dels mitjans de comunicació convencionals i les noves plataformes digitals com des de centres de recerca, universitats, hospitals, empreses i altres organismes d'investigació.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fbbva.es/premios/premios-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2022/
  https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2022/11/bases-premios-comunicacion-cientifica-2022.pdf
  Requisits
  Els candidats seran professionals en actiu de qualsevol nacionalitat que hagin fet una part significativa del seu treball de comunicació científica a Espanya.
  Dotació
  40.000€ per categoria
  Documentació
  Les candidatures inclouran la documentació següent:
 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat per la/les persona/es que presenta/en la candidatura.
 • Curriculum vitae del/dels candidat/s (màxim de 3 pàgines DIN A4).
 • Memòria de les activitats de comunicació i difusió (màxim de 5 pàgines DIN A4).
 • Còpia dels materials de comunicació i difusió més significatius i que hagin aconseguit un impacte més gran (fins a un màxim de cinc). Quan sigui aplicable, es recomana incloure algun indicador d'impacte.
 • Còpia de les cartes de suport (si n'hi hagués), fins a un màxim de tres. Aquestes hauran de ser remeses directament pels seus signants, juntament amb el Tractament de Dades Personals, a l'adreça de correu electrònic premis-CSIC-FBBVA@fbbva.es fent constar el nom complet de la candidatura a l'assumpte. Les cartes han d'estar datades i signades per una persona física o representant jurídic i han de contenir una breu exposició raonada sobre el significat i l'abast de la seva contribució.
 • Arxius

  Arxiu
  bases-premios-comunicacion-cientifica-CSIC-BBVA_2022.pdf
  tratamiento-datos-personales-premios-comunicacion-cientifica-2022.pdf
  preguntas-frecuentes-premios-comunicacion-cientifica-CSIC-BBVA_2022.pdf
  impreso-solicitud-premios-comunicacion-cientifica-2022.pdf
  memoria-de-actividades-premios-comunicacion-cientifica-2022.docx