Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Augmentar l'intercanvi de coneixements i habilitats que repercuteixen de manera directa en la qualitat de la pràctica clínica i / o de la generació de nous coneixements en l'àrea de malalties renals.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.senefro.org/modules.php?name=becas&d_op=optar&idsection=&idwebstructure=&idbeca=1176
https://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2023.Bases_SOCIOS_S.E.N.%20otros%20centros.pdf
Sol·licitud: https://www.senefro.org/modules.php?name=login
Requisits
 • El sol·licitant ha de ser membre de la SEN aprovat formalment en Assemblea durant el Congrés Nacional de la Societat, tal com es recull en els estatuts de la SEN.
 • Estar al dia en el pagament de les quotes anuals.
 • Tenir contracte vigent en un centre de treball espanyol en el moment de la sol·licitud. Serà necessari que el sol·licitant remeti un document on indiqui la durada d'aquest contracte.
 • Document d'aprovació expressa del servei i centre d'origen per estada en un altre centre.
 • Document d'aprovació del responsable del servei o unitat on es proposa realitzar l'estada.
 • S'exclouen estades de residents.
 • Dotació
  Quan no es mantingui el salari del centre d'origen les beques consistiran en una dotació de 2.000 euros / mes d'estada.
  En cas de manteniment del salari del centre d'origen les beques consistiran en una dotació de 1.000 euros / mes d'estada.
  La S.E.N anirà a càrrec del viatge d'anada i tornada, dels costos de l'assegurança de malaltia si n'hi ha (despeses justificades fins a un màxim de 3.000 €).
  Durada
  La durada mínima de l'estada per sol·licitar aquest ajut és de 1 mes i la màxima d'1 any.
  Documentació
 • Presentació de Memòria raonada de no més de 10 pàgines (mida de lletra 12) en el qual es raoni els motius pels quals se sol·licita l'estada i en la qual s'incloguin objectius específics. Els objectius que es proposen poden ser dirigits a aspectes assistencials o investigadors, tot i que es donarà prioritat a aquells que redundin en tots dos aspectes.
 • Document que reflecteixi si mantindria o no el salari en el centre d'origen.
 • Presentació del Currículum Vitae tant del sol·licitant com del responsable del centre de destinació.
 • Arxius

  Arxiu
  2023.Bases_SOCIOS_S.E.N. otros centros.pdf