Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es convoquen anualment ajuts a la Investigació en dues Àrees: Materials i Biomedicina / Salut, àrees en què es desenvolupen i / o apliquen els productes objecte de les activitats d'AMSA (gasos industrials i medicinals).
Característiques principals
Per a l'any 2023 el Patronat de la FDM convoca UN AJUT en l'àrea de Biomedicina i Salut.
El Patronat de la FDM per a l'any 2023 acorda convocar un ajut a la recerca per al tema: 'Hipòxia i el seu paper en el desenvolupament de les malalties cardiovasculars'.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundaciondm.org/index.php/ayudas
https://www.fundaciondm.org/index.php/documentacion/documentos-publicos/convocatorias-vigentes/1751-convocatoria-fdm-ayudas-inv-2023-biomedicina-y-salud/file
Sol·licituds: http://www.fundaciondm.org/index.php/acceso-privado
Requisits
Els grups de recerca han de sol·licitar l'ajuda per al seu equip a través d'un investigador principal responsable que els representi, el qual ha de complir els següents requisits:
 • Disposar de la nacionalitat espanyola o residència permanent a Espanya.
 • Estar en possessió del títol de doctor.
 • Estar adscrit a una institució universitària o a un organisme públic o privat dedicat a la investigació, i en tots els casos amb seu a Espanya.
  La resta dels investigadors del grup podran estar adscrits a centres com els citats a Espanya o altres països.
 • Dotació
  50.000€
  Durada
  Un any, renovable per un segon any en funció de l'evolució del projecte i excepcionalment per un tercer any més.
  Documentació
  Els interessats hauran de registrar-se com nous usuaris a l'apartat Contacte-Atenció a l'Investigador del web FDM: www.fundaciondm.org, i enviar la sol·licitud en arxiu digital a través de l'apartat Accés Privat.
  Amb la sol·licitud s'adjuntarà, en arxius digitals, la següent documentació:
 • Curriculum vitae abreujat
  - Amb les dades personals de tots i cadascun dels investigadors del grup incloent: nom i cognoms, data i lloc de naixement, domicili, fotocòpia escanejada del DNI, telèfon, i adreça de correu electrònic.
  - Amb les dades professionals de tots i cada un dels investigadors del grup incloent les publicacions i projectes rellevants en els quals hagi intervingut, relacionats amb el tema de la convocatòria.
 • Llistat indicant l'Investigador Responsable i altres membres de l'equip d'investigació participants, signat per cada un d'ells.
 • Memòria explicativa del projecte d'Investigació que es pretén realitzar, amb el següent contingut mínim:
  - Resum del projecte.
  - Justificació i interès científic del treball de recerca.
  - Originalitat i caràcter innovador.
  - Objectius.
  - Aplicabilitat i potencial de transferència.
  - Pla de treball i cronograma, de dotze mesos i de vint-i-quatre mesos.
  - Pressupost detallant els conceptes que es finançaran amb càrrec a l'ajuda, de dotze mesos i de vint-i-quatre mesos.
  - Especificació, en els membres de l'equip d'investigació, de qui és el responsable de cada tasca.
  La Memòria explicativa del projecte haurà de tenir una extensió no superior a deu pàgines. (Mida de lletra: un mínim de Arial 10 / Times 11).
 • Autorització del Centre d'Investigació, on faran la investigació, per participar en la convocatòria.
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatoria FDM Ayudas Inv. 2023 Biomedicina y Salud.pdf