Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
En la línia de les anteriors convocatòries, vol continuar donant més rellevància a la investigació clínica d'excel·lència.
Característiques principals
Mitjançant aquesta XX Convocatòria es concediran ajuts a equips d'investigadors amb reconeguda experiència, que treballin en les àrees de recerca següents:
 • Oncologia, centrada en immunoteràpia i càncer.
 • Trasplantaments: centrada en immunotolerància, xenotrasplantaments i preservació d'òrgans.
 • Traumatologia i seqüeles, incloses les neurològiques derivades d'un traumatisme.
 • Malalties rares. Limitades a les que es manifesten a la infància.
 • Salut mental, centrada en trastorns a la joventut.
  Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria hauran de ser exclusivament treballs de recerca clínica, que es desenvolupin a Instituts de Recerca Sanitària acreditats (IIS).
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionmutua.es/salud/ayudas-investigacion/convocatoria-anual/bases/
  Sol·licituds: https://www.fundacionmutua.es/FundMM/action/main?execution=e2s1#
  El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir del dimecres 1 de febrer de 2023.
  Dotació
  L'import màxim per sol·licitar per projecte presentat pels Instituts d'Investigació Sanitària acreditats (IIS) no podrà excedir els 150.000 €.
  En el cas de projectes en xarxa entre comunitats autònomes, el màxim total a sol·licitar és de 300.000 €.
  Durada
  Els ajuts estan destinats a projectes d'investigació amb una durada mínima d'un any i màxima de tres anys.
  Documentació
  Totes les sol·licituds s'han d'acompanyar dels següents documents:
 • Memòria del projecte, d'acord amb el model de sol·licitud.
 • Currículum vitae de cada un dels membres de l'equip investigador d'acord amb el model.
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura d'acceptació de l'investigador principal i de director d'Investigació, si n'hi ha, o el responsable de l'Institut d'Investigació Sanitària acreditat (IIS) on es va a desenvolupar el projecte d'acord amb el model.
 • Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre avalant que l'investigador principal que figura a la sol·licitud de l'ajut és qui de forma efectiva liderarà el projecte. Aquesta certificació és especialment important en el cas que l'investigador que vagi a liderar el projecte sigui menor de 40 anys.
 • Informe del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics del centre on es desenvoluparà el projecte. Si el tipus de recerca ho requereix, també serà necessari informe del Comitè corresponent d'experimentació animal.
 • Document de comunicació externa.
 • Fotocòpia del NIF (número d'identificació fiscal) de l'investigador principal.
 • Fotocòpia del NIF (número d'identificació fiscal) de l'Institut d'Investigació Sanitària acreditat (IIS), que gestionarà el projecte.
 • AVÍS IMPORTANT
  Cada Institut d'Investigació Sanitària acreditat (IIS) podrà presentar un únic projecte en cadascuna de les cinc àrees d'investigació objecte d'aquesta convocatòria. Pel que el màxim de projectes a presentar per cada centre serà de cinc.
  Com només es pot presentar una proposta per àrea, us comuniquem que es recolliran les propostes abans de dimecres-01/02 i es farà una priorització.

  Arxius

  Arxiu
  Bases_XX_Convocatoria_Fundación Mutua Madrileña_2023.docx
  MODELODESOLICITUDPROYECTOS2023_Fundación Mutua Madrileña_2023.docx
  MODELOCURRICULUM2023_Fundación Mutua Madrileña_2023.doc
  Bases XX CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 2023.pdf
  Comunicacionexterna_Fundación Mutua Madrileña_2023.docx